A

B

C

Ç

D

E

F

G

H

İ

K

L

M

N

O

Ö

P

R

S

Ş

T

U

Ü

V

Y

W

Z

için bulunan sonuç sayısı :

Acente

Acentelik sözleşmesi çerçevesinde, faaliyet gösterdikleri mahalde, sadece sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden gerçek kişi veya ticaret şirketleridir.


Açığa Satış

Açığa satış emirleri, sahip olunmayan hisse senedinin ödünç alınmak sureti ile satılmasını ifade eder. 


Açık Pozisyon

Açık pozisyon, bir bireyin veya işletmenin sahip olduğu veya açığa satmak için borç aldığı hisse senedi veya diğer finansal araçların miktarını gösterir. Örneğin 10 milyon ABD doları yükümlülüğe karşı 5 milyon ABD doları varlık bulunduruluyorsa aradaki 5 milyon ABD doları, açık ABD doları pozisyonunu ifade eder.


Açık Piyasa İşlemleri (APİ)

Merkez bankası tarafından yürütülen, dolaşımdaki para miktarını kontrol edebilmek amacıyla hazine kâğıtlarının alınıp satılması işlemleridir.


Akreditif

İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine getirilmesi halinde ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit teminattır. 


Alım Satım

Alım – satım işlemleri, genellikle hisse senetleri üzerinden yapılır. Değer kazanmadan önce satın alınan bir hisse senedinin, değer kazandığında satılması ve bu sayede kâr elde edilmesi, borsa platformunda yapılan standart bir işleme örnek olarak gösterilebilir.


Alım Satım Opsiyonu

Alım opsiyonu ve satım opsiyonu olmak üzere iki tür opsiyon bulunmaktadır. 


Alış (Bid) Fiyatı

Alış Fiyatı, bir alıcının belirli bir hisse senedi veya menkul kıymeti veya herhangi bir finansal aracı satın almak için verdiği fiyattır.


Adi Hisse Senedi

Hisse senetleri, esas sözleşmede aksi belirtilmedikçe sahiplerine eşit haklar tanır. Bu tür hisse senedine adi hisse senedi denir.


Amerikan Opsiyonu

Süresi dolmadan 1 gün önce herhangi bir zamanda alınıp satılabilen bir opsiyondur.


Arbitraj

Bir piyasada menkul kıymet, döviz veya emtia satın alıp başka bir piyasada yeniden satarak (hisse senedi ticareti) risksiz kâr elde etme sürecidir. 


Ayı Piyasası

Ayı piyasalarına genellikle fiyatların uzun bir süre düşüş trendinde olmasının beklendiği ve piyasanın karamsar durumlarda rastlanır. Bir finansal aracın ayı piyasasına girdiğini söyleyebilmek için bu finansal ürünün ana trendinin düşüş olması gerekir.


Asimetrik Forward

Standart forward işleminden farklı olarak, kaldıraç seviyesine göre ihracatçıya normal forward kurundan daha avantajlı bir seviyeden döviz alma/satma imkanı sağlayan işlemlerdir.


Avrupa Tipi Opsiyon

Uzun tarafın opsiyonu yalnızca vade bitim tarihinde, borsa tarafından belirlenen zaman içerisinde kullanabildiği opsiyon tipidir.

İlginizi Çekebilir!

Enflasyon

Emtia

Döviz Kuru

Ons

Vadeli Hesap

NASDAQ

Faiz

Varant

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695