PİYASA VERİLERİ


Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakikagecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme Politikamız

Veri Yayını Kullanım Koşulları ve Ücretleri

Nemalandırma Politikamız

Gedik Yatırım Ücretlendirme Politikası

02.01.2023 tarihi itibari ile yatırımcılarımızdan tahsil edilecek ücret, komisyon ve masraflara ilişkin esaslar aşağıdaki tablolarda belirtmiştir.

İşlem Ücretleri

Kredili Menkul Kıymet

Ödünç Alma/Verme

Uluslararası Piyasalar

Para Transfer

Takas ve Saklama

Diğer İşlem Ücretleri

1. Masraf, komisyon ve ücretler ürün ve işlem türüne göre farklılık arz edebilmekte; tahsilat detayları ve zamanları tablomuzda yer almaktadır.
2. Tüm masraf, ücret ve komisyonlara ayrıca, %5 BSMV eklenecektir. Tablodaki oranlar azamidir.
3. Uluslararası Piyasalar Takas, Saklama ve İşlem komisyonlarında, işlemin muhteviyatına göre muhabir/karşı taraf tarifeleri değişiklik gösterebilmektedir; bu sebeple ilgili işlemler için, şirketimiz işlem maliyetleri dikkate alınarak ücretler tahsil edilmektedir. Farklı piyasalarda uygulanan takas ve saklama ücret tarifelerini öğrenmek için Yatırımcı Temsilcisiniz ile irtibata geçilmelidir.
4. Sermaye piyasası araçlarına ve verilen hizmetlere ilişkin usul ve esaslar SPK düzenlemelerine tabi olup; değişiklikler SPK mevzuatının öngördüğü şekilde, e-posta, SMS vb. elektronik ortamlarda yatırımcılarımıza bildirilmekte, ayrıca şirketimiz internet sitesinde www.gedik.com üzerinde yayımlanmaktadır.
5. Pay senedi piyasasında gerçekleştirilen pay senedindeki ortaklık payına etkisi olabilen, normal emir, özel emir vb. toplu işlemlerde komisyon oranı, Ücretlendirme Politikasındaki azami tarife dışında belirlenerek yatırımcıya bilgi verilmektedir.

Veri Yayını Kullanım Koşulları ve Ücretleri

İdeal Mobile

İdeal PC

Gedik Trader PC/Mobile

Foreks Mobile

Foreks PC

Matriks Mobile

Matriks  PC

Yurt Dışı Veri Yayını

*Veri yayını kullanım koşul ve ücretleri 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde güncellenmiştir. 

* Mevcut veri yayını muafiyet ve koşuluna eklenecektir. 

*Yurt dışı veri yayını kullanımları mevcut platform paket koşullarına ve ücretlerine eklenecektir.

Nemalandırma Politikamız

Nezdimizdeki 50.000 TL (ElliBinTürkLirası)’nin üzerindeki geçici nitelikteki yatırımcı nakitleri, III-37.1 Sayılı SPK Tebliği'nin 66.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca, Nemalandırma Faiz Tablosu'nda detaylandırıldığı biçimde en az %4 (brüt) getiri oranı uygulanmak suretiyle, Takasbank Para Piyasası, Borsa İstanbul Repo / Ters Repo Piyasası, kurumumuzca ve/veya ortaklık/sahiplik ilişkimizin bulunduğu şirketlerce ihraç edilen özel sektör borçlanma araçları dayanaklı repo ve banka mevduatında toplu olarak veya yatırımcı özelinde değerlendirilmektedir. 250 TL ile 5.000 TL arasındaki bakiyeler ise otomatik olarak kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında değerlendirilmektedir. Otomatik fon alım-satım talimatı vermeyen, bakiyesi 250 TL'den az olan ya da  5.000 TL- 50.000 TL arası olan yatırımcılara ve/veya herhangi bir getiri istemediğine dair kurumumuza "Nema Feragatnamesi" veren yatırımcılara nema verilmemektedir. Yatırımcıya nema verilmeyen nakitlerin getirisi ve Gedik Yatırım'ın elde ettiği ile yatırımcılarına yansıttığı getiri arasındaki fark Gedik Yatırım'a kalmaktadır. Gedik Yatırım, yatırımcı nakitlerini dilerse nemalandıramayabilecektir. Nakitlerinin nemalandırılmaması nedeniyle yatırımcı, Gedik Yatırım'a herhangi bir zarar, kar mahrumiyet veya sair bir talepte bulunamayacaktır.

08.12.2022 tarihinden  itibaren aşağıdaki oranlar geçerli olacaktır.

Yatırımcı Nakit Bakiyesi (O/N)

Brüt Nema Oranı (Yıllık)

50.001 TL - 250.000 TL

%4

250.001 TL - 1.000.000 TL

%6

1.000.001 TL ve Üzeri

%7

 

Not: Kurumumuza “Nema Feragatnamesi” veren yatırımcılara nema verilmemektedir. Nema getiri oranlarımız, piyasa koşullarına göre değişebilmekte; yapılacak değişiklikler, telefon, e-posta, SMS, emir iletim platformları vb. elektronik ortamlarda yatırımcılarımıza bildirilmekte ve/veya kurumsal web sitemizde duyurulmaktadır.

*Otomatik fon alım/satım sözleşmesini iptal eden yatırımcılara otomatik fon alımı yapılmayacaktır..

*Nema feragatnamesi vermeyen yatırımcılarımızın saat 15.00 sonrasında hesaplarına gelen nakitler nemalandırılmayabilecektir.


Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695