PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

Acente

Acentelik sözleşmesi çerçevesinde, faaliyet gösterdikleri mahalde, sadece sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden gerçek kişi veya ticaret şirketleridir.


Acente Nedir?

Acente, ticari temsilci, ticari vekil, satış memuru ya da müstahdem gibi belirli bir sıfatı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yöre veya yerde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinmiş kimse ya da faaliyet konusu bu olan kuruluştur.

Unsurları Nelerdir?

 

 • Bağımsız olarak çalışır.
 • Sözleşmeye dayalı olarak ticari işletme ile sözleşmelere aracılık eder veya onun adına bu işi yapar.
 • Ticari işletme arasındaki ilişki sürekli olmalıdır.
 • Belli bir yer veya bölge içinde faaliyette bulunur.
 • Acentelik meslek haline getirilmiş olmalıdır.
 • Gerçek ya da tüzel kişidir ve genel olarak bir ticari işletme işletmektedir.

Acente Sözleşmesi Nedir?

 • Sözleşme özgürlüğü ilkesi acentelik sözleşmeleri için de geçerlidir.
 • Sözleşmelerin geçerliliği için herhangi bir şekil şartı bulunmamaktadır.
 • Böylece, sözleşmeler sözlü olarak da yapılabilmektedir.
 • Ancak sözlü yapılan sözleşmeler daha sonra taraflar arasında sorun teşkil edebileceği ihmal edilmemelidir.
 • Çünkü, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Md.200′ e göre 2.500 TL ve üzeri işlemlerin senetle ispatı kuralını getirerek uyuşmazlıklarda yazılı delillerle ispatı kabul etmiştir.

Acente ve Yetkileri Nelerdir?

 

 • Ticari işletme adına, aracılık ettiği sözleşmelerle ilgili her türlü ihtar, ihbar ve protesto gibi hakkı koruyan beyanları yapmaya ve bunları kabule yetkilidir.
 • Aracılık ettiği sözleşmelerden kaynaklı oluşabilecek uyuşmazlıklara karşı ticari işletme adına dava açabilir ve acenteye karşıda aynı şekilde dava açılabilir.
 • Ticari işletme adına açılan davalarda alınan kararlar acentelere uygulanmaz.

İlginizi Çekebilir!

İhale

Rayiç Bedel