A

B

C

Ç

D

E

F

G

H

İ

K

L

M

N

O

Ö

P

R

S

Ş

T

U

Ü

V

Y

W

Z

için bulunan sonuç sayısı :

Pay Başına Temettü

Bir dönem için ortaklara dağıtılması planlanan toplam kârın, o döneme ait pay sayısına bölünmesiyle elde edilen değere denir.


Temettü

Şirketin hissedarlarına ortaklık payları oranında kâr payı dağıtmasıdır. Yıllık bilançoya göre belirlenen net kârdan ya da bunun için ayrılmış yedek bütçeden dağıtılabilir.


Temettü Getirisi

Yıllık gerçekleşen kardan her ortağa kendi payı oranında ayrılan kâr payı getirisidir. Başka bir deyişle, hisse senedinin yıllık getirisidir.

İlginizi Çekebilir!

Bilanço

Ciro

Döviz Kuru

Enflasyon

Emtia

Faiz

NASDAQ

Ons

Piyasa

Rayiç Bedel

Rüçhan Hakkı

Vadeli Hesap

Varant

0