PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

VİOP Gelirlerinin Vergilendirilmesi

BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Kontrat Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Yayınlanma Tarihi: 16.01.2024

 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Borsa İstanbul bünyesinde yer alan bir türev ürünler piyasasıdır. Bu piyasada, yatırımcılar çeşitli finansal varlıklar veya göstergeler üzerine yazılmış vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini alıp satabilirler.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören kontratlar, yatırımcılar tarafından çeşitli finansal ve stratejik amaçlar için kullanılır. Bu kontratlar üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Vergi Mevzuatı kapsamında ele alınmalıdır.

Vergi matrahının hesaplanmasında, elde edilen net kazancın belirlenmesi önemlidir. Bu, genellikle sözleşmelerin alım-satım fiyat farkı ve diğer masrafların düşülmesiyle hesaplanır.

Vergi mevzuatında, bazı durumlarda VİOP işlemlerinden elde edilen gelirler için muafiyet veya istisna hükümleri bulunabilir. Bu hükümler, güncel mevzuata göre değerlendirilmelidir.

BİST'te VİOP Kontrat Gelirlerinin Vergilendirilmesi ile İlgili Yükümlülükler

Tam mükellef gerçek kişi

 1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilen gelirler üzerinden %10 oranında tevkifat uygulanır.
 2. Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler üzerinden %0 oranında tevkifat uygulanmaktadır.
 3. Söz konusu kontratlar için verilen teminatlar üzerinden elde edilen nemalar, mevduat faizi olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda söz konusu gelirlerin GVK Geçici 67/4. fıkrası kapsamında ilgili dönemde yürürlükte bulunan stopaj oranları üzerinden stopaj kesintisi yapılmaktadır.
 4. Stopaj nihai vergidir.
 5. Beyan edilmez.

Dar mükellef gerçek kişi (*1)

 1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilecek gelir üzerinden %10 tevkifat uygulanır.
 2. Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler üzerinden %0 oranında tevkifat uygulanmaktadır.
 3. Söz konusu kontratlar için verilen teminatlar üzerinden elde edilen nemalar, mevduat faizi olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda söz konusu gelirlerin GVK Geçici 67/4. fıkrası kapsamında ilgili dönemde yürürlükte bulunan stopaj oranları üzerinden stopaj kesintisi yapılmaktadır.
 4. Stopaj nihai vergidir.
 5. Beyan edilmez.

Tam mükellef kurum

 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapılacak işlemler dolayısıyla elde edilen kazançlar sermaye şirketleri (*3) için %0, diğer kurumsal yatırımcılar için ise %10 oranında stopaja tabi olacaktır.
 • Hisse senedi ve hisse senedi endekslerine dayalı sözleşmelerden elde edilen kazançlarda tüm tam mükellef kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanmaktadır.
 • Kurum kazancına dahil edilir.
 • Söz konusu kontratlar için verilen teminatlar üzerinden elde edilen nemalar, mevduat faizi olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda söz konusu gelirlerin GVK Geçici 67/4. fıkrası kapsamında ilgili dönemde yürürlükte bulunan stopaj oranları üzerinden stopaj kesintisi yapılmaktadır.
 • Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Dar mükellef kurum (*1-2)

 1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapılacak işlemler dolayısıyla elde edilen kazançlar sermaye şirketleri (*3) için %0, diğer kurumsal yatırımcılar için ise %10 oranında stopaja tabi olacaktır.
 2. Hisse senedi ve hisse senedi endekslerine dayalı sözleşmelerden elde edilen kazançlarda bu oran tüm dar mükellef kurumlar için %0 olarak uygulanmaktadır.
 3. Söz konusu kontratlar için verilen teminatlar üzerinden elde edilen nemalar, mevduat faizi olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda söz konusu gelirlerin GVK Geçici 67/4. fıkrası kapsamında ilgili dönemde yürürlükte bulunan stopaj oranları üzerinden stopaj kesintisi yapılmaktadır.
 4. Stopaj nihai vergidir.
 5. Beyan edilmez.

(1) Dar mükellef kurumlar ile ilgili belirlemeler Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar açısından geçerlidir.

(2) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri saklıdır.

(3) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Yatırım fon ve ortaklıkları ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan dar mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen kurumlar da söz konusu uygulamanın kapsamında değerlendirilmiştir.

VİOP ürünümüzü keşfedin!

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasına ilişkin detaylı bilgi almak için tıklayın.

Youtube'da Gedik Yatırım

@GedikYatirim

VİOP Nedir? Nasıl İşlem Yapılır?

İnternet sitemizde yapılan bu paylaşımlar, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir şekilde yatırımcılara telkinde bulunma, yatırımcıları yönlendirme yahut yatırımcılara kar/zarar vaadi verme şeklinde yorumlanamaz.

İlginizi Çekebilecek Yazılar