PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

T

için bulunan sonuç sayısı :

Taban Fiyat

Bir hisse senedinin bir seansta görebileceği en düşük değer olan taban fiyat, fiyat ve borsa fiyatı dikkate alınarak her hisse senedi için  ayrı ayrı hesaplanır.


Tahıl Piyasası

 Tahılların ticaretinin yapıldığı gerçek vadeli işlemler veya döviz piyasalarıdır.


Tahsisli Satış

Sermaye artırımı sürecinde ilave sermayeyi temsil eden payların ve ortakların mevcut paylarının halka arz edilmeksizin doğrudan yurt dışı yerleşiklere, abonelere dağıtılan, ilgili borsada veya borsada toptan satışıdır.


Tahvil

Yatırımcıların şirketlere veya kamu işletmelerine sabit veya değişken  faizle borç vererek gelir elde ettiği bir yatırım türüdür.


Tahvil Değerlendirme Şirketleri

İşletmelerin, kamu kurumları ve resmi kuruluşların bağlantı kalitesini değerlendiren şirketlerdir.


Tahvil Ve Bono Fonu

Tahvil ve bono fonu, öncelikle tahvillere (devlet, şirket vb.) ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler gibi borç senetlerine yatırım yapan bir fondur. Tahvil fonları yatırımcılar için çeşitlilik sağlar.


Takas

Borsa üyeleri, sattıkları menkul kıymetleri bir takas merkezine teslim eder; Buna takas merkezinden satın aldıkları menkul kıymetleri alıp ödemelerini ve  tahsilatlarını yapmaları da dahildir. Diğer bir ifade ile borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğan alacak ve alacakların karşılıklı tasfiyesidir.


Takas Odası

Bankalar, finansal danışmanlar ve borsalar arasında takas işlemleri yapmak için bir yerdir.


Takasbank

Türkiye'de menkul kıymetlerin takas, saklama ve uluslararası standartlara göre numaralandırılmasından sorumlu bankası.


Takasbank (İmkb Takas Ve Saklama Bankası A.Ş.)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB)  tüm menkul kıymet alım/satım işlemlerinin takası Takasbank tarafından yapılmaktadır.

İlginizi Çekebilir!

Tahvil

Tekel

Ters Repo

Trend

Temel Analiz

Tüketici Fiyat Endeksi

Türk Ticaret Kanunu (TTK)