PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

F

için bulunan sonuç sayısı :

Faiz

Faiz, ödünç verilen para veya varlıkların bir süre boyunca ödünç alan tarafından ödenen ek ücret veya gelirdir.


Finans dünyasının temel kavramlarından biri olan faiz, en basit tanımıyla borç verilen paraya ya da yatırılan sermayeye uygulanan maliyet türünü ifade eder. Ekonomik döngülerde ve finansal işlemlerde önemli rol oynayan faiz, aynı zamanda bireyler, işletmeler ve devletler için de hayati öneme sahiptir. Faiz ile ilgili genel kavramları ele alan bu yazıyı dikkatle okuyarak “faiz oranları nasıl belirlenir?” veya “akdi faiz nedir?” gibi teknik sorulara cevap bulabilirsiniz.


Faiz Dışı Bütçe Dengesi

Bütçeden gerçekleştirilen faiz ödemeleri hariç tutularak ulaşılan bütçe dengesidir.


Faiz Swapı (IRS)

Gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. 


FAST

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından işletime alınan anlık ödeme sistemidir.


Faktoring

Yurt içi ve yurt dışı piyasalar için mal ve hizmet satımı faaliyetinde bulunan firmaların mal ve hizmet satışından doğmuş ya da doğacak kısa süreli ticari alacak hakkını devretmesi karşılığında likit fon elde etmesi işlemidir.


FAVÖK

FAVÖK; faiz, amortisman ve vergi öncesi kar kelimelerinin baş harfleriyle oluşan finansal bir terimdir.


FED

ABD Merkez Bankası’nın kısaltmasıdır. (Federal Reserve Bank)


Fiyat

Fiyat genel anlamıyla herhangi bir malı araç, mal veya hizmetin üreticinin veya sahibinin satmaya, alıcısının da ödemeye razı olduğu değeri ifade eder. Basit anlamı ile fiyat, bir ürünü bir tarafın satmayı, diğer tarafın da almaya razı olduğu seviyedir.


Fiyat Endeksleri

Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimler dikkate alınarak hesaplanan endekslerdir.


Fiyat Kotasyonu

Miktarlarından en az birisi sıfır olan kotasyondur. Miktar sıfır olarak girildiğinde miktarın sıfır olduğu tarafta (alış ya da satış veya her ikisi birlikte) otomatik kotasyon atanmaz.

İlginizi Çekebilir!

Faiz

FED

Formasyon

Forward İşlemler