PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

Politika Faizi Nedir? Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Politika Faizi Nedir? Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Yayınlanma Tarihi: 14.06.2024


Ekonominin nabzını tutan ve dalgalanmaları etkileyen önemli bir gösterge olan politika faizi merkez bankaları tarafından belirlenen bir orandır. Ekonomiyi yönlendirmek için kullanılan bu oranlar para arzını ve harcamaları kontrol eder, enflasyonla mücadelede önemli rol oynar, döviz kurlarını ve yatırımları da etkiler. Son yıllarda Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrar için önemli bir araç haline gelen politika faizi nedir ve neye göre belirlenir, yükseliş ve düşüşlerinin etkileri nelerdir, sizin için detaylandırdık.

politika faizi

Politika Faizi Nedir?

Ülke ekonomilerinde küresel veya ulusal çeşitli dalgalanmalar görülmesi kaçınılmazdır. Merkez bankaları da ekonominin karmaşık dengesini korumak için çeşitli araçlara başvurur. Politika faizi ne demek sorusunu merkez bankasının kullandığı önemli bir enstrüman olarak yanıtlamak mümkündür. Politika faizi oranı, genellikle bir yıllık devlet tahvillerinde uygulanır ve merkez bankasının mali hedeflere ulaşması için kullanılır. Politika faizinin en önemli amacı para arzını düzenleyerek ekonomik büyümeyi ve fiyat istikrarını korumaktır.

Politika Faizi Ne İşe Yarar?

Ekonomik sistemin karmaşık dengelerini korumak için merkez bankalarının başvurduğu önemli enstrümanlar arasında bulunan politika faizi genellikle bir yıllık devlet tahvillerinde uygulanır. Merkez bankaları para arzını kontrol etmek için faiz oranlarını değiştirir. Böylelikle para biriminin cazibesini artırabilir veya ekonomik büyümeyi frenleyebilir ve ulusal ekonominin dengelenmesi açısından önemli bir uygulamadır. Faiz oranlarındaki değişiklikler ile aynı zamanda tüketici ve şirketlerin kredi kullanımı da yönlendirilir. Böylece enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme gibi makroekonomik göstergeler de kontrol altına alınmaya çalışılır. Bu nedenle merkez bankaları politika faizi kararı alırken çok bileşenli dinamik göstergeler ile kurulu bu yapıyı dikkatli şekilde analiz etmek zorundadır. 

Politika Faizi Neye Göre Belirlenir?

TCMB politika faizi tarafından belirlenir. Bunun için çeşitli ekonomik göstergeler ve hedefler dikkate alınır. Politika faizinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulan temel faktörler şunlardır:

 

 • Enflasyon: TCMB'nin temel hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu nedenle, enflasyon oranları ve enflasyon beklentileri, politika faizinin belirlenmesinde kritik bir rol oynar.

 • Ekonomik Büyüme: Ekonomik büyümenin yavaşladığı dönemlerde faiz oranları düşürülerek ekonomik aktivitenin canlandırılması amaçlanabilir.

 • Döviz Kuru: Döviz kurundaki dalgalanmalar enflasyon ve finansal istikrar üzerinde etkili olabilir.

 • Cari Açık: Cari açığın yüksek olduğu dönemlerde, yabancı sermaye girişini teşvik etmek amacıyla faiz oranları artırılabilir.

 • Küresel Ekonomik Koşullar: Küresel ekonomik koşullar ve diğer merkez bankalarının para politikaları da TCMB'nin politika faizini belirlerken dikkate aldığı faktörler arasındadır. Özellikle Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (FEd) gibi büyük merkez bankalarının faiz kararları, Türkiye'nin faiz politikalarını etkileyebilir. Konu hakkında detaylı bilgi için FED Faiz Kararı Nedir? Faiz Artırımı Yapılırsa Ne Olur? yazımızı okuyabilirsiniz.

 • İstihdam: İşsizlik oranları ve istihdam verileri de TCMB'nin faiz kararlarını etkileyen faktörler arasındadır. İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması hedefleri doğrultusunda faiz politikaları şekillendirilir.

hesap açmak çok kolay!

Hesabınızı dilediğiniz yerden dakikalar içinde açın, tüm yatırım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Politika Faizinin Ekonomi Üzerindeki Önemi Nedir?

Merkez bankası politika faizi nedir sorusunu ekonomi üzerindeki etkileri ve önemini açıklayarak da yanıtlamak mümkündür. Politika faizinin önemi yüksek enflasyon dönemlerinde öne çıkar. Beklendiği gibi, yüksek enflasyon dönemlerde faiz oranları artırılır, talep azaltılır ve enflasyon baskısı düşürülmeye çalışılır. Faiz oranları finans ekosistemindeki tüm bileşenleri doğrudan etkiler. Politika faizi döviz kurlarını da etkileyerek ekonomiyi yönlendirir. Faiz oranlarındaki değişim yerel para biriminin değerini artırır veya azaltır.

 

Ekonomiyi doğrudan etkileyen tüketici ve işletme eğilimleri faiz oranlarıyla yönlenir. Tüketici harcamaları, iş yatırımları ve tasarruf teşvikleri politika faiziyle değişkenlik gösterir. Finansal piyasalardaki istikrarın sağlanmasında önemli rol oynayan politika faizi uygulamaları bankacılık sektörünün sağlıklı işlemesini sağlayarak finansal sağlığı destekleyen önemli unsurlar arasındadır. Bankaların kredi verme koşulları, borçlanma maliyetleri üzerinde de önemli etkisi bulunan uygulama hane halkı ve işletmelerin finansal hareketlerini de yönlendirir.

Politika Faizine Karar Verilirken Hangi Verilerden Yararlanılır?

Merkez bankası politika faizi kararlarını verirken çeşitli ekonomik verileri ve göstergeleri dikkate alır. Bu süreçte yararlanılan başlıca veriler şunlardır:

Enflasyon Verileri

 • Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE): Tüketici fiyatlarındaki değişimleri ölçer ve enflasyonun ana göstergesidir.

 • Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE): Üretici fiyatlarındaki değişimleri izler ve maliyet baskılarını yansıtır.

Ekonomik Büyüme

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH): Ekonominin genel büyüme hızını ölçer.
 • Sanayi Üretim Endeksi: Sanayi sektöründeki üretim düzeyini gösterir.

İstihdam Verileri

 • İşsizlik Oranı: İşgücü piyasasındaki durumu ve işsizliğin seviyesini gösterir.
 • İstihdam Artışı: Yeni iş yaratma kapasitesini ve işgücü piyasasının sağlığını değerlendirir.

Döviz Kurları

Döviz kuru hareketleri, enflasyon ve dış ticaret dengesi üzerindeki etkileri nedeniyle politika faizi kararlarında büyük rol oynar.

Cari Açık ve Dış Ticaret Verileri

 • Cari İşlemler Dengesi: Ülkenin dış ticaret dengesi ve sermaye akışlarını gösterir.
 • İhracat ve İthalat Verileri: Dış ticaret performansını değerlendirir.

Faiz Oranları ve Kredi Verileri

 • Bankaların Kredi Faiz Oranları: Kredi maliyetlerini ve bankacılık sektörünün sağlığını gösterir.
 • Kredi Büyüme Hızı: Ekonomik aktivite ve borçlanma eğilimlerini yansıtır.

Maliye Politikası Verileri

 • Bütçe Dengesi: Kamu harcamaları ve gelirleri arasındaki dengeyi gösterir.
 • Kamu Borç Stoku: Devletin borçlanma düzeyini ve mali sürdürülebilirliği değerlendirir.

Küresel Ekonomik Koşullar

 • Diğer Merkez Bankalarının Faiz Kararları: Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi büyük merkez bankalarının kararları.
 • Küresel Ekonomik Büyüme ve Ticaret Verileri: Dünya ekonomisindeki genel trendler.

Finansal Piyasalar

 • Borsa Endeksleri: Piyasa beklentilerini ve yatırımcı güvenini ölçer.
 • Tahvil Getiri Eğrisi: Uzun vadeli faiz beklentilerini ve ekonomik görünümü değerlendirir.

Tüketici ve Üretici Güven Endeksleri

 • Tüketici Güven Endeksi: Hane halkının ekonomik beklentilerini ve harcama eğilimlerini gösterir.
 • Reel Kesim Güven Endeksi: İş dünyasının ekonomik beklentilerini ve yatırım planlarını yansıtır.
Loading
FED Faiz Kararı Nedir?

Sadece ABD ekonomisini değil, küresel ekonomiyi ve yatırım araçlarını da etkilediği için yatırımcıların yakından takip ettiği ve merakla beklediği FED faiz kararı, ABD Merkez Bankası’nın para politikasının en önemli aracıdır. ABD ekonomisinin büyüme, enflasyon, istihdam gibi göstergelerine göre belirlenir ve yıl içinde sekiz kez yapılan toplantılar sonucunda açıklanır.

Politika Faizi ile Banka Faizi Arasındaki Fark

Politika faiziyle banka faizleri arasındaki farkları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

 

Özellik

Politika Faizi

Banka Faizi

Tanım

Merkez bankası tarafından belirlenen ve bankalar arası borçlanma maliyetini etkileyen faiz oranı.

Ticari bankalar tarafından müşterilere sunulan kredi ve mevduat faiz oranları.

Amaç

Enflasyonu kontrol etmek, ekonomik büyümeyi düzenlemek ve finansal istikrarı sağlamak.

Bankaların kâr elde etme amacıyla müşterilere sunduğu finansal hizmetlerin maliyetini belirlemek.

Etkilediği Alanlar

Genel ekonomik koşullar, enflasyon, döviz kuru, yatırım ve tüketim kararları.

Bireysel ve kurumsal müşterilerin kredi maliyetleri, mevduat getirileri ve bankacılık hizmetleri.

Etkileşim

Merkez bankasının politika faizi, ticari bankaların kredi ve mevduat faiz oranlarını dolaylı olarak etkiler.

Ticari bankaların faiz oranları, merkez bankasının politika faizine ve piyasa koşullarına göre belirlenir.

Dönemsel Değişiklik

Merkez bankası tarafından belirli dönemlerde (genellikle aylık) gözden geçirilir ve değiştirilir.

Bankalar tarafından piyasa koşullarına, rekabete ve merkez bankası kararlarına bağlı olarak sıkça güncellenir.

Uygulama Alanı

Bankalar arası piyasa ve merkez bankası ile bankalar arasındaki işlemler.

Bireyler ve işletmeler için verilen krediler, mevduatlar ve diğer bankacılık ürünleri.

Örnek

TCMB'nin belirlediği politika faizi oranı.

Konut kredisi faizi, ihtiyaç kredisi faizi, mevduat hesabı faizi.

Politika Faizi Artarsa Ne Olur?

Finans piyasalarında sıkça sorulan sorulardan biri de politika faizi yükselirse ne olur konusudur. Politika faizleri yükseldiğinde kredi faizleri de artacağı için kredi kullanımı azalır. Yüksek kredi maliyetleri tüketim ve yatırımları düşürerek ekonomik büyümeyi yavaşlatır. Böylelikle talep azalır ve enflasyon baskıları hafifler. Dövize yatırım yapan kişiler genel olarak politika faizi artarsa dolar ne olur gibi soruları da merak eder. Yüksek politika faizi ülkeye yabancı sermaye girişini artırır ve yerel para birimi, dolar karşısında değerlenir. Yatırımcıların bir diğer merak ettiği konu ise politika faizi artarsa borsa ne olur sorusudur. Politika faizinin artışı yatırımcı eğilimini sabit getirili menkul kıymetlere yöneltir, borsada düşüş gerçekleşir.

Politika Faizi Düşerse Ne Olur?

Politika faizi düşerse ne olur sorusu da sıkça merak edilen konular arasındadır. Azalan politika faizi kredi kullanımını artırır. Daha fazla kredi kullanım imkanı tüketim ve yatırım eğilimini artırır. Böylelikle ekonomik büyüme hızlanır. Artan talep enflasyon baskılarını artırırken yabancı sermaye çıkışıyla yerel para birimi değer kaybeder ve döviz kuru yükselir. Düşen mevduat faizleri tüketicinin tasarruf eğilimini azaltır. Yatırımcı faiz yerine borsaya yönelir. Döviz kuru zayıflarken ithalat artarken ihracat azalır ve cari açıkta artış görülebilir.

 

Gedik Yatırım’da dakikalar içinde açtığınız yatırım hesabınız ile birikimlerinizi gelire çevirirken mikro ve makroekonomik analizlere anında ulaşabilir, farklı ülkelerin borsalarında yatırım yapma fırsatına kolaylıkla erişebilirsiniz. Şubeye gitmeden, görüntülü görüşme ile yatırım hesabınızı açmak için tıklayın.

İnternet sitemizde yapılan bu paylaşımlar, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir şekilde yatırımcılara telkinde bulunma, yatırımcıları yönlendirme yahut yatırımcılara kar/zarar vaadi verme şeklinde yorumlanamaz.

İlginizi Çekebilecek Yazılar