PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

İhracat Nedir, Nasıl Yapılır?

İhracat Nedir, Nasıl Yapılır?

Yayınlanma Tarihi: 03.06.2024


Ülke ekonomisinin çeşitli faktörlere dayanan farklı gelir kaynakları vardır. İhracat da ülkelerin önemli gelir kaynakları arasında yer alır ve uluslararası ticaretin temel unsurlarından biri olan ihracat ülkenin birbirine bağlı farklı birçok dinamiğini de etkiler. Ülkeler ihracat yaparak kendi iç pazarlarında talep edilmeyen veya fazla üretilen malları yurt dışına satma avantajına sahip olur. Dengeli ve güvenilir ihracat yapan ülkelerin küresel çapta saygınlığı artar. Bu da ülkeye yapılan yatırımları ve turizmi doğrudan etkiler. İthalat ihracat gibi kavramları daha detaylı görmeden önce ihraç nedir sorusunu yanıtlamak gerekir.


ihracat

Arapça kökenli olan “ihraç” kelimesi “dışarı çıkarma” anlamına gelir. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre ise ihraç ne demek sorusunun iki anlamı vardır. Birinci anlam finansal olarak ihraç etmek terimiyle aynıdır. İkinci anlamı ise “Bir kişiyi bir kuruluştan veya örgütten çıkarmak” olarak verilir. Bu yazımızda ihracat ne demek sorusunun finansal açıdan yanıtını verecek ve nasıl yapılacağını anlatacağız.

İhracat Nedir?

İhracat ne demektir ve ekonomik açıdan ne ifade eder öncelikle detaylı olarak açıklayalım. İhracat bir ülkenin mal ve hizmetlerini başka ülkelere satması demektir ancak ihracat nedir sorusu bu satış işlemi gerçekleştiği anda yanıtını bulur. Yani ihracat bir ülkenin kendi sınırları dışındaki ülkelere mal ve hizmet satmak için girişimde bulunması ile başlayan satışla biten bir süreci ifade eder. İhracat, bir ülkenin ekonomisi için oldukça önemli bir unsurdur ve uluslararası ticaretin temelini oluşturur.

İhracat Türleri Nelerdir?

İhracatın birden fazla türü vardır. Ülkelerin ekonomik yapısına, sektörel özelliklerine ve ticaret politikalarına göre ihracat türleri değişiklik gösterebilir. İhracat türlerini farklı başlıklarda inceleyebiliriz.

Direkt İhracat

Ürünlerin üreticisi veya üretici firmalar tarafından doğrudan yabancı alıcılara satılması ve gönderilmesidir.

Dolaylı İhracat

Ürünlerin bir aracı veya aracı firma tarafından yabancı alıcılara satılması ve gönderilmesidir.

hesap açmak çok kolay!

Hesabınızı dilediğiniz yerden dakikalar içinde açın, tüm yatırım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Yeniden İhracat

Bir ülkeye ithal edilen ürünlerin, işlenerek veya paketlenerek başka bir ülkeye ihraç edilmesidir. Ürünlerin sadece transit geçiş yaparak tekrar ihraç edilmesi söz konusudur.

Hizmet İhracatı

Mal ihracatının yanı sıra bir ülkenin sunduğu hizmetlerin yabancı ülkelere satılmasıdır. Örneğin turizm, finans, eğitim, sağlık gibi sektörlerde hizmet ihracatı gerçekleştirilebilir.

Geri İhracat

Bir ülkeye ithal edilen hammadde veya yarı mamul ürünlerin işlenerek aynı veya başka bir ülkeye ihraç edilmesidir. Böylelikle ürünlerin değerine katma değer eklenmiş olur.

Geçici İhracat

Belirli bir süre için yurt dışına gönderilen ve daha sonra geri getirilen ürünlerin ihracatıdır. Genellikle fuarlara katılım, sergiler için ürün gönderimi gibi durumlarda gerçekleşir.

Loading
İthalat Nedir, Türleri Nelerdir?

İthalat nedir ve türleri nelerdir? Gedik Yatırım ile ithalat süreçlerini, farklı ithalat türlerini ve bu alandaki stratejileri keşfedin.

İhracatın Avantajları Nelerdir?

İhracatın birçok farklı açıdan değerlendirilebilecek avantajları bulunur. Bunlardan bazılarını şöyle sıralamak mümkündür:

 

 • Yurt dışına satılan mal ve hizmetler, ülkenin ekonomisine döviz girişi sağlayarak ekonomik büyümeyi destekler.
 • Farklı ülkelere mal ve hizmet satan ülkeler, pazar çeşitliliği ve risk diversifikasyonu sayesinde ekonomik krizlerden daha az etkilenir.
 • Yeni iş imkânları yaratarak istihdamı artıran ihracat sayesinde elde edilen kazanç ülke genelinde daha dengeli bir gelir dağılımına katkıda bulunabilir.
 • Uluslararası pazarlara açılan ülkeler teknolojik gelişmelerden faydalanma ve teknoloji transferi sağlama avantajına sahip olur.
 • İhracat, ülkeye döviz kazandırarak dış ticaret dengesini olumlu yönde etkiler.
 • İhracat yapan ülkelerin kurdukları ticari ilişkiler diplomasiyi de güçlendirir.

 

Tüm bu avantajlar, ihracatın ekonomik büyüme, rekabet gücü ve uluslararası ilişkiler açısından önemini vurgular. Bu nedenle birçok ülke, ihracatı teşvik etmek ve desteklemek için çeşitli politikalar uygular.

İhracatın Dezavantajları Nelerdir?

İhracatın bazı dezavantajları da bulunmaktadır. İşte bunlardan bazıları:

 

 • Uluslararası pazarlarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, siyasi belirsizlikler ve dış ticaret politikalarındaki değişiklikler ihracatçıları etkileyerek dış piyasa riskini artırabilir.
 • İhracat yapan firmalar, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenebilir.
 • Uluslararası pazarlardaki yoğun fiyat ve üretim rekabeti, kâr marjlarının azalması gibi zorlukları beraberinde getirebilir.
 • Farklı ülkelerin kalite standartlarına uyum sağlamak ve belgelendirme süreçlerini tamamlamak zaman ve maliyet gerektirebilir.
 • Uluslararası taşımacılık süreçlerinde yaşanan lojistik sorunlar, sevkiyat gecikmelerine ve maliyet artışlarına neden olabilir.
 • Siyasi istikrarsızlık, terörizm, savaş gibi faktörler ticaret ortamını belirsizleştirerek ihracatçıları olumsuz etkileyebilir.

 

İhracatta potansiyel zorlukların ve risklerin dikkate alınması, stratejik planlamaların buna göre yapılması önemlidir.

İhracatın İthalattan Farkı Nedir?

Uluslararası ticaretin temel unsurları olan ithalat ve ihracat birbirinden farklı özelliklere sahiptir. İhracat ve ithalatın farklarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

 

Özellikler

İthalat

İhracat

Yön

Mal ve hizmetlerin ülkeye getirilmesi

Mal ve hizmetlerin ülkeden çıkarılması

Amaç

İhtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temini, iç talebin karşılanması

Ülkenin döviz kazanması, ekonomik büyüme ve uluslararası pazarda yer alma

Etkiler

Döviz rezervlerinin azalması dış ticaret açığına yol açabilir

Döviz girişi sağlayarak dış ticaret dengesini olumlu yönde etkiler

Rekabet

İç piyasada rekabeti artırabilir, yerli üreticileri etkileyebilir

Uluslararası pazarda rekabet gücünü artırır, farklı ülkelerde taleplere yanıt verir

Üretim ve İstihdam

Bazı sektörlerde yerli üretim olumsuz etkilenebilir, istihdam kayıpları olabilir

Üretim kapasitesini artırarak istihdamı destekler

Kimler İhracat Yapabilir?

Ticari işletmeler ihracat yapabilir. İhracat yapmaya teşebbüs eden ticari işletmelerin içinde üretici, tedarikçi, toptancı, perakendeci ve hizmet sağlayıcı gibi farklı faaliyet alanları bulunabilir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için belli bir üretim kapasitesi, finansal güç ve dış ticaret bilgisi gerekir. Ayrıca şirketin lojistik yeteneğinin de olması önemlidir. Şirketler pazar araştırması yaparak ihracat yapmak için en doğru hedef ülkeyi bulabilir.

İhracat Yapmak için Neler Gereklidir?

İhracat yapmak için öncelikle uluslararası pazarlarda talep görecek ve rekabet edebilir ürün veya hizmet olması gerekir. İhracat yapılacak hedef pazarların belirlenmesi için ön araştırmalar yapılmalı, ihtiyaçlar, rekabet durumu ve potansiyeli analiz edilmeli, iyi bir pazarlama ve satış stratejisi oluşturulmalıdır. Uluslararası ticaretin getirdiği maliyetlerin karşılanabileceği finansal kaynaklara sahip olmak önemlidir. Finansal kaynak için ihracat destekleri ve teşviklerden de faydalanmak mümkündür. Operasyonun sürdürülebilirliği açısından geniş bir dış ticaret bilgisi gerekir. Ayrıca ihraç edilecek ürünlerin güvenli ve zamanında teslim edilebilmesi etkin yönetilen lojistik süreçlere de bağlıdır.

İhracat Nasıl Yapılır?

Operasyonel ve pratik olarak ihracat nasıl yapılır adım adım şöyle özetlemek mümkün:

 1. Pazar araştırması ve hedeflerin belirlenmesi
 2. Ürün veya hizmetin uluslararası standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi
 3. Fiyat ve ödeme koşullarının döviz kurları göz önünde bulundurularak ayarlanması
 4. Taşıma, sigorta ve gümrük işlemleri de dâhil olmak üzere lojistikle ilgili tüm süreçlerin tasarlanması
 5. Pazarlama ve satış stratejisinin oluşturulması
 6. Operasyonun sürekli izlenerek geliştirilmesi

İhracat Alınan Vergiler Nelerdir?

İhracat işlemlerinde genellikle alınan vergiler ve ücretler şunlardır:

 

 • KDV (Katma Değer Vergisi): Bazı ülkelerde ihracat işlemlerinden KDV muafiyeti sağlanır. İhracat yapan firmalar genellikle KDV ödemezler veya KDV iadesi alabilirler.

 • İhracat Harcı: Bazı ülkelerde ihracat işlemlerinden elde edilen gelir üzerinden belirli bir harç alınabilir.

 • Gümrük Vergileri ve Harçlar: İhracat işlemlerinde gümrük vergileri ve harçlar ödenir ancak bazı ülkelerde ihracat işlemlerinden muafiyetler veya indirimler sağlanabilir.

 • Taşıma ve Lojistik Ücretleri: İhracat işlemlerinde taşıma, depolama, sigorta gibi lojistik hizmetler için ücretler ödenir.

 • Dokümantasyon ve Belgelendirme Ücretleri: İhracat işlemleri için gereken dış ticaret belgeleri için ücretler ödenebilir.

 • Banka ve Finansal İşlemler: Döviz işlemleri ve ödeme koşulları için banka ücretleri alınabilir.

 

İhracat işlemlerinde alınan vergi ve ücretler ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle ihracat yapacak olan firmaların ilgili ülkenin ihracat politikalarını ve vergi düzenlemelerini dikkatlice incelemeleri önemlidir. Ayrıca, ihracat işlemlerinde vergi iadesi, muafiyet veya teşviklerden faydalanma imkanları da değerlendirilmelidir.

İhracat Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

İhracat yaparken tüm süreçlere azami şekilde dikkat etmek önemlidir. Yeni bir ülke ile ticaret yapmaya başlarken o ülkenin dil ve kültür farklarını, ödeme koşullarını, müşteri destek hizmetlerini de dikkatle organize etmek önemlidir. Tüm süreç uluslararası ticaret kuralları ve yönetmeliklerine uygun şekilde organize edilmeli ve yasal düzenlemeler en üst seviyede dikkate alınmalıdır.

İnternet sitemizde yapılan bu paylaşımlar, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir şekilde yatırımcılara telkinde bulunma, yatırımcıları yönlendirme yahut yatırımcılara kar/zarar vaadi verme şeklinde yorumlanamaz.

İlginizi Çekebilecek Yazılar