PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

FAVÖK Nedir? FAVÖK (EBITDA) Nasıl Hesaplanır?

FAVÖK Nedir? FAVÖK Nasıl Hesaplanır?

Yayınlanma Tarihi: 08.11.2023

 

Sermaye piyasası ekosistemine yeni giriş yaptınız veya uzun süredir buradasınız. Süre ne olursa olsun yatırımda karakteristik hareket ve eğilimler vardır. Bu karakteristik hareketler tektonik kaya gibidir. Tektonik kayalar zaman içinde aşınmalar gösterse de temelde yeryüzünü oluşturur. Sizin finansal birikiminizi artırmak ve kazanmak için uyguladığınız yöntemlerin tamamını da karakteriniz belirler. Risklere karşı tutumunuz, yatırımlardan ne kadar sürede gelir beklediğiniz, oyuna girme hacminiz gibi özelliklerin tamamı finansal karakterinizi oluşturur. Bununla birlikte borsada yatırım yapan trader’ların genel olarak bilmek zorunda olduğu bazı önemli terimler vardır. Bu terimler oyunda olmayanlar için bir anlam ifade etmezken “boğalar” için çok önemlidir.

Yatırım yöntemlerinizi oluştururken finansal okuryazarlık yeteneğinizi geliştirmeniz fark yaratır. Uzun vadeli yatırım stratejileri oluştururken gelecekteki ekonomik ve finansal trendlere dair güçlü öngörülere sahip olmanız gerekir. Verimli kazanç için doğru yatırım hamleleri yapmak ise en önemli adımlardandır. Gedik Yatırım olarak çeyrek asrı aşkın tecrübemizle yol arkadaşınız olmaya hazırız. FAVÖK nedir ve nasıl hesaplanır, yatırımcı tarafında hangi avantajları sağlar gelin hep birlikte bakalım.

FAVÖK Nedir?

FAVÖK sizin de tahmin edeceğiniz gibi bir kısaltma. Bu kısaltma “Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr” kelimelerinin baş harfleridir. Bununla birlikte EBITDA terimi de dikkat çeker. Peki EBITDA nedir? Finans ekosistemi içinde sıkça kullanılan bu terimin İngilizcesi "Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization"dir ve EBITDA olarak kısaltılır. Küresel finans sisteminde de kullanılan bu özel terimi şirketlerin operasyonel performans birimi olarak düşünebilirsiniz. Yani bu terime karşılık gelen rakam, işletmenin finansal performans göstergesidir. FAVÖK vergi borcu, faiz gideri ve sermaye yapısındaki değişimleri göz ardı ederek sadece şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kazanç yeteneğine odaklanır.

FAVÖK (EBITDA) Nasıl Hesaplanır?

 

FAVÖK kavramına hâkim olmanın birçok avantajı vardır. Bu sayede yatırım yapmayı düşündüğünüz şirketin borç kapasitesini değerlendirebilir, rakipleriyle karşılaştırabilir, mali sağlığı ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Bununla birlikte FAVÖK’ü şirketin gelecekteki yatırım getirisi potansiyelini tahmin etmek için bir gösterge olarak kullanabilirsiniz. Şirketlerin temel finansal performansını değerlendirmek için önemli bir ölçü olan FAVÖK veya EBITDA nasıl hesaplanır öğrenmek ister misiniz?

 

FAVÖK = Brüt Kâr – (Giderler + Amortisman gideri)

Giderler = Genel Yönetim + Pazarlama ve Satış + ARGE

 

Kısaca FAVÖK hesaplamak için şirketin brüt kârından genel yönetim, pazarlama ve satış ile arge giderlerini çıkarmak ve elde edilen sonucu amortisman gideriyle toplamak gerekir.

FAVÖK Kaç Olmalı?

FAVÖK değeri bir finansal göstergedir. Dolayısıyla FAVÖK kaç olmalı sorusunun “olması gereken” sabit bir rakamla yanıtlanması her zaman doğru sonuçlar elde etmenizi sağlamayabilir. Yatırım kararı vermeden önce şirketin FAVÖK’ünü çeşitli dinamiklerle birlikte ve karşılaştırmalı olarak yorumlamanız gerekir. Bu dinamikler arasında şirketin borç düzeyi, likiditesi, büyüme potansiyeli, rekabet ortamı, yönetim kalitesi ve makroekonomik faktörler gibi birçok farklı unsur yer alır. Ayrıca yatırım yapılan sektöre ve şirketin özel koşullarına göre FAVÖK farklı olabilir. Bununla birlikte genel bir kriter olarak S&P Borsa Endeksi’nin kabulü göz önünde bulundurulabilir. Endeksin genellemesi 10 üzerinde çıkan bir değerin iyi olarak kabul edilmesi yönündedir.

FAVÖK Değeri Nasıl Yorumlanır?

FAVÖK nasıl hesaplanır sorusunun yanıtı yorumlamada belirleyici kriterdir. Hesaplama yapıldıktan sonra elde edilen değerin yorumlanması yatırımcının son kararı için önem taşır. Doğru yorumlama için şu soruların yanıtlarını aramanız gerekir:

Sektör ve Endüstri Karşılaştırması Nasıl?

Bunun için aynı sektördeki veya benzer endüstrilerde faaliyet gösteren diğer şirketlerin FAVÖK değerleriyle karşılaştırma yapmanız gerekir. Böylelikle şirketin sektör ortalamasına göre nasıl bir performans gösterdiğini analiz edebilirsiniz.

Trend Analizi Nasıl?

Bunun için şirketin FAVÖK'ünü birkaç dönem boyunca izlemeniz gerekir. Değer artan bir trend gösteriyorsa bu şirketin kârlılığı artıyor anlamına gelir. Düşen bir trend ise dikkat etmek gerekir. Bu, şirketin finansal performansının kötüleştiğine dair bir gösterge olabilir.


Diğer Finansal Göstergelerle Karşılaştırmasında Elde Edilen Sonuç Ne?

FAVÖK'ü yorumlarken net kâr gibi finansal göstergelerle de karşılaştırmanız önemlidir. Böylelikle faiz ödemeleri ve vergilerden ne kadar etkileneceğine dair ön bilgiye sahip olursunuz.


Şirketin Özel Koşulları Nelerdir?

Her şirketin finansal yapısı ve iş modeli farklıdır. FAVÖK'ü yorumlarken, şirketin özel koşullarını ve iş stratejilerini de göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin, bir şirketin büyüme odaklı bir stratejisi varsa FAVÖK'ünün yüksek olması beklenir.

Risk ve Borç Düzeyi Nedir?

Şirketin FAVÖK değerinin faiz ödemelerini karşılayabilecek düzeyde olup olmadığını inceleyerek mali sağlığı ve borç riski hakkında bir değerlendirme yapabilirsiniz.

 

Bütün bilgiler ışığında yatırım için en doğru kararı verme olasılığınız artar. Yine de son kararı vermeden önce bir finansal danışman veya uzmanla görüşerek daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz. Bunun için Gedik Yatırım’ın 500’den fazla çalışan profesyoneli ile 7 gün 24 saat iletişime geçebilirsiniz.


FAVÖK Marjı Nedir?

FAVÖK marjı bir yüzdesel orandır. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr değerinin toplam gelirlere bölünmesi ile elde edilen bu oran, işletmenin her bir gelir biriminin ne kadar FAVÖK değerine sahip olduğunu gösterir. Yatırımcılar ve finans profesyonelleri için önemli bir bilgi olan bu yüzdelik değerin hesaplaması şöyle olur:

 

FAVÖK Marjı= (FAVÖK / Toplam Gelirler) x 100

 

FAVÖK marjı şirketin finansal performansını değerlendirmede önemli kriterlerden biridir. Yüksek marj şirketin operasyonel çalışmalarından kâr elde ettiğini gösterir. Düşük marj ise daha az kâr veya doğrudan zarar anlamına gelir.


FD/FAVÖK Nedir?

FAVÖK yorumlamada önemli bir nokta olan trend analizi için FD/FAVÖK oranını hesaplamak yeterli olabilir. Bu oran şirket değerinin son 4 çeyrekte elde ettiği yükselişi gösterir. Hesaplama için şu basit formül kullanılır:

 

FD/FAVÖK = Firma Değeri / Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr

 

Firma değeri şirketin borçları ve nakit parası da dâhil olmak üzere tüm dış finansman kaynaklarını içerir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz: Siz bu şirketi satın alacak olsaydınız firma değeri ödemeniz gereken toplam maliyet anlamına gelirdi. İşletmelerin firma değeri şu yöntemle hesaplanır:

 

Firma Değeri= Piyasa Değeri + Net Borç

 

Bu formülde geçen piyasa değeri ödenmiş sermaye ve hisse fiyatı değerlerini içerir. Piyasa değerinin formülü şöyledir:

 

Piyasa Değeri= Ödenmiş Sermaye x Hisse Fiyatı

 

Firma değeri formülünde yer alan “net borç” terimi ise şirketin tüm borçlarını, nakdini ve finansal yatırımlarını ifade eder. Net borç şöyle formüle edilir:

 

Net Borç= Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar– (Nakit + Finansal Yatırımlar)

FAVÖK ve FVÖK Arasındaki Fark Nedir?

Finansal analizlerde sıklıkla karşılaşılan FVÖK terimi sizi şaşırtmasın, bu bir yazım yanlışı değil. FVÖK de tıpkı FAVÖK gibi şirketin kârlılığı ve operasyonel performansını ölçer. Aralarındaki en önemli fark FAVÖK’ün amortisman ile itfayı içermemesidir. İtfa terimini kısaca ödenmekte olan bir borç olarak düşünebilirsiniz. FAVÖK bu iki değeri içermediği için FAVÖK’e göre daha düşük olacaktır.

FD / FAVÖK Hesaplaması Ne Amaçla Yapılmaktadır?

FD/FAVÖK oranı bir şirketin değerlemesini ve mali performansını analiz etmek amacıyla kullanılan önemli bir finansal göstergedir. Bu oran yatırımcılar, analistler ve finans profesyonelleri tarafından aşağıdaki amaçlarla hesaplanır:

  • Değerleme Analizi: Şirketin piyasa değerinin, işletme faaliyetlerinin temel kârlılığına göre ne kadar değerli olduğunu gösterir. Yatırımcılar bu oranı kullanarak bir şirketin uygun değerine karar verebilir.

  • Şirketler Arası Karşılaştırma: Bir şirketin rakiplerine göre ne kadar değerli olduğunu ve işletme kârlılığına kıyasla performansını gösterir.

  • Risk Analizi: Benzer şirketlere kıyasla yüksek FD/FAVÖK oranı, bir şirketin daha pahalıya işlem gördüğünün göstergesi olarak algılanabilir.

 

FD/FAVÖK oranı şirketin mali sağlığını değerlendirmek için kullanışlı bir araçtır ancak sağlıklı bir karar vermek için tek başına yeterli olmayabilir. Diğer finansal göstergeler ve dinamiklerle birlikte analiz yaparak daha net bir karara varabilirsiniz.

Uzman kadromuz tarafından hazırlanan günlük, haftalık, aylık raporlar ve piyasalara dair özel analizlere gedik.com/analiz sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Youtube'da Gedik Yatırım

@gedikyatırım

Uygulamalı Kâr Marjları ve Enflasyon Muhasebesi Etkisi | @EMRAHLAFCI

İnternet sitemizde yapılan bu paylaşımlar, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir şekilde yatırımcılara telkinde bulunma, yatırımcıları yönlendirme yahut yatırımcılara kar/zarar vaadi verme şeklinde yorumlanamaz.

İlginizi Çekebilecek Yazılar