PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

Repo Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Repo Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Yayınlanma Tarihi: 21.02.2024


Repo işlemleri, menkul kıymetlerin belirli bir süre sonra ilk sahibine geri satılması taahhüdü ile gerçekleştirilen finansal işlemlerdir. Bu işlemler hem likidite yönetimi hem de kısa vadeli yatırım fırsatları açısından önem taşır. Yatırımcılar repo işlemleri aracılığıyla kısa vadeli faiz geliri elde ederken borç verenler ise nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Repo işlemlerinden elde edilen gelirler ilgili mevzuat çerçevesinde vergilendirilir ve bu vergilendirme işlemin niteliğine ve yatırımcının statüsüne göre değişiklik gösterebilir.

repo

Repo gelirlerinin vergilendirilmesi, sermaye piyasalarında sıklıkla kullanılan finansal araçların getirileri üzerinden devletin uyguladığı bir vergilendirme yöntemidir. Repo geri alım taahhüdü ile satılan menkul kıymetlerin belli bir süre sonunda ilk sahibine geri satılması işlemidir demiştik. Bu işlemler kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar tarafından tercih edilir. Repo işlemlerinden elde edilen gelirler, yatırımcının elde ettiği faiz gelirleri olarak değerlendirilir ve Türkiye'de Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ile Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) kapsamında vergilendirilir.

 

Özel sektör borçlanma araçları faiz gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

01.05.2024 tarihi ile 31.07. 2024 tarihleri arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlardan yapılacak olan stopaj oranları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %7,5 (Önceki oran %5),
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5 (Önceki oran %3),
 • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %2,5 (Önceki oran %0),

01.05.2024 ile 31.07. 2024 tarihleri arasında (bu tarih dahil) iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara % 7,5 (Önceki oran %5) stopaj oranı uygulanacaktır.

 • SPK tarafından onaylanan finansman bonoları (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilenler) %15,

Repo Gelirlerinin Vergilendirilmesi ile İlgili Yükümlülükler

Tam mükellef gerçek kişi

 • %15 oranında stopaja tabidir. (*1)
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

Dar mükellef gerçek kişi (*3)

 • %15 oranında stopaja tabidir. (*1)
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

Tam mükellef kurum

 • %15 oranında stopaja tabidir. (*1)
 • Kurum kazancına dahil edilir.
 • Stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.

Dar mükellef kurum (*2-3)

 • %15 oranında stopaja tabidir. (*1)
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

SGMK ürünümüzü keşfedin!

Sabit Getirili Menkul Kıymetler'e ilişkin detaylı bilgi almak için tıklayın.

 

repo


Türkiye'de repo işlemlerinden elde edilen gelirler bireysel yatırımcılar için menkul sermaye iradı, kurumsal yatırımcılar için ise kurum kazancının bir parçası olarak kabul edilir. Vergilendirme oranları ve yöntemleri yatırımcının mükellefiyet durumuna göre farklılık gösterir. Yatırımcıların vergisel yükümlülüklerini doğru bir şekilde hesaplayabilmeleri ve olası cezai yaptırımlardan kaçınabilmeleri için ilgili mevzuatı dikkatle incelemeleri ve gerekirse profesyonel yardım almaları önerilir. Böylece hem finansal planlamalarını daha etkin bir şekilde yapabilir hem de vergisel avantajlardan yararlanabilirler. Bu vergilendirilmelerin yapılması finansal piyasaların şeffaflığı ve düzenin korunması açısından da büyük önem taşır.

 

Dipnotlar:

(1) Dar mükellef kurum ve kişilerde ÇVÖA hükümlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

(2) Dar mükellef kurumlar ile ilgili belirlemeler Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar açısından geçerlidir.

(3) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri saklıdır.

İnternet sitemizde yapılan bu paylaşımlar, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir şekilde yatırımcılara telkinde bulunma, yatırımcıları yönlendirme yahut yatırımcılara kar/zarar vaadi verme şeklinde yorumlanamaz.

İlginizi Çekebilecek Yazılar