PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

Stopaj Oranlarındaki Değişiklik

Stopaj Oranlarındaki Değişiklik Hakkında Bilgilendirme

Yayınlanma Tarihi: 02.05.2024


1 Mayıs 2024 tarih ve 32533 Sayılı Resmi Gazete’de 8434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış olup bu karar çerçevesinde Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları aşağıdaki şekilde geçerli olacaktır:

Mevduat Faizleri

  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5 (Önceki oran %5),
  • 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5 (Önceki oran %3),
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5 (Önceki oran %0),

BPP ve VİOP Nema Faizi

  • BPP ve VİOP nema faizi %7,5 (Önceki oran %5),

Yatırım Fonları

1) Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonlarından elde edilen kazançlar için % 10 (önceki oran %10),

2) Dövizli fonlar dışındaki Likit, Para Piyasası, Tahvil vb. diğer fonlardan elde edilen kazançlar için % 7,5 (önceki oran %0),

3) Hisse yoğun fonlar ile girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda % 0 (önceki oran %0).

02.05.2024 - 31.07.2024 tarihleri arasında alınan yatırım fon katılım belgeleri için geçerli olup 23.12.2020 - 30.04.2024 tarihleri arasında alınan fon katılım paylarında eski stopaj oranları geçerli olacaktır.

Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil ve Bonolardan Elde Edilen Gelir ve Kazançlar ile Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelir ve Kazançlar

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/07/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan stopaj oranları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

  • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %7,5 (Önceki oran %5),
  • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5 (Önceki oran %3),
  • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %2,5 (Önceki oran %0),
  • 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %7,5 (Önceki oran %5),
  • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 5 (Önceki oran %3),
  • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 2,5 (Önceki oran %0),

Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları

8434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3üncü madde ile BKK'nın geçici 4 üncü maddesinde yer alan tarih 31/7/2024 olarak uzatılmış olup Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerdeki stopaj oranı % 0 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Menkul Kıymetler

6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %7,5 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu düzenleme ile 1 Mayıs 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında (bu tarih dahil) iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara % 7,5 (Önceki oran %5) stopaj oranı uygulanacaktır.

Youtube'da Gedik Yatırım

@gedikyatırım

Yatırım Fonlarında Değişen Stopaj Oranları

İlginizi Çekebilecek Yazılar