PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

Off-Shore Mevduat Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Off-Shore Mevduat Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Yayınlanma Tarihi: 27.03.2024


Off-Shore Mevduat Faizi, genellikle yabancı ülkelerde, özellikle vergi avantajı sunan bölgelerde (off-shore merkezleri) açılan banka hesapları üzerinden elde edilen faiz gelirlerini ifade eder. Bu tür mevduatlar, yatırımcıların vergi yükünü azaltma ve bazı durumlarda gizliliği artırma gibi avantajlardan yararlanmak amacıyla tercih ettiği bir yöntemdir.

Off-Shore mevduat faiz gelirlerinin vergilendirilmesi, bulunduğunuz ülkenin vergi mevzuatına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Türkiye'de, yurt dışı kaynaklı faiz gelirlerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu tür gelirler, genellikle "diğer gelirler" kategorisi altında değerlendirilir ve gelir vergisine tabidir.

offshore

Off-Shore Mevduat Faiz Gelirlerinin Vergilendirmesi ile İlgili Yükümlülükler

Tam mükellef gerçek kişi

  • Faiz gelirinin 2024 yılı için 13.000 TL'lik beyan sınırını aşması halinde, tamamı beyan edilir (Yurt dışında ödenen vergiler mahsup edilebilir).
  • Mevduatın yurt dışında yapılması nedeniyle stopaj bulunmamaktadır.
  • Yurt dışında ödenen vergiler Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinden indirilebilir. (*3)

Dar mükellef gerçek kişi (*2)

  • Beyan edilmez.
  • Stopaja tabi değildir.

Tam mükellef kurum

  • Mevduatın yurt dışında yapılması nedeniyle stopaj bulunmamaktadır.
  • Yurt dışında ödenen vergiler Türkiye’de tarh edilen kurumlar vergisinden indirilebilir. (*3)

Dar mükellef kurum (*1-2)

  • Beyan edilmez.
  • Stopaja tabi değildir.

Off-shore mevduat faizi ve bu gelirlerin vergilendirilmesi karmaşık bir konu olup, yatırımcıların vergi mükellefiyetleri konusunda bilgi sahibi olmaları ve gerektiğinde profesyonel danışmanlık alarak hareket etmelerini öneririz.

 

Dipnotlar:

(1) Dar mükellef kurumlar ile ilgili belirlemeler Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar açısından geçerlidir.

(2) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri saklıdır.

(3) Kurumlar Vergisi Kanunu madde 33/1 uyarınca "Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, Türkiye'de bu kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilir." Aynı madde kapsamında Türkiye'de tarh olunacak vergilere mahsup edilebilecek tutar, hiçbir surette yurt dışında elde edilen kazançlara Kanunun 32. maddesinde belirtilen kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz. Bu kapsamda söz konusu mahsup işleminin gerçekleştirilebilmesi için yabancı ülkelerde ödenen vergilerin, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik edilmesinin gerekmekte olduğunu hatırlatmak isteriz. Aksi durumda, yabancı ülkede ödenen vergiler Türkiye'de tarh olunan vergiden mahsup edilemeyecektir.

İnternet sitemizde yapılan bu paylaşımlar, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir şekilde yatırımcılara telkinde bulunma, yatırımcıları yönlendirme yahut yatırımcılara kar/zarar vaadi verme şeklinde yorumlanamaz.

İlginizi Çekebilecek Yazılar