PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

Mevduat Faizlerinin Vergilendirilmesi

Mevduat Faizlerinin Vergilendirilmesi

Yayınlanma Tarihi: 19.02.2024


Mevduat faizleri, bireysel ve kurumsal yatırımcıların bankalardaki tasarruflarının belirli bir süre için bankaya bırakılması karşılığında elde edilen gelirlerdir. Bu gelirler yatırımcının tasarruflarını değerlendirme ve ekonomik değer yaratma amacı taşır. Finansal kuruluşlar yatırımcılarının mevduatlarını çeşitli kredi ve yatırım faaliyetlerinde kullanarak faiz geliri elde eder ve bu gelirin bir kısmını mevduat sahiplerine faiz olarak öder. Türkiye'de mevduat faizlerinden elde edilen gelirler bireyler için menkul sermaye iradı olarak, kurumlar için ise faaliyet dışı gelir olarak vergilendirilir.

Türkiye'de mevduat faizi gelirleri üzerinden alınan vergi Gelir Vergisi Kanunu kapsamında düzenlenir. Mevduat faiz gelirleri için uygulanan stopaj oranı, yatırımın süresine ve tutarına göre değişebilir. Örneğin, belli bir tutarın altındaki mevduat faiz gelirleri için uygulanan stopaj oranı daha düşükken, bu tutarın üzerindeki gelirler için daha yüksek bir oran uygulanabilir.

mevduat

Yatırımcılar elde ettikleri faiz gelirleri üzerinden kesilen stopajı, yıllık gelir vergisi beyannamesinde gerekli durumlarda indirim olarak göstererek toplam vergi yükünü azaltabilirler. Mevduat faizi gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili güncel bilgilere ve oranlara hakim olmak, yatırımcıların yasal yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirebilmeleri için önemlidir.

Mevduat faizlerinin vergilendirilmesi ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

01.05.2024- 31.07.2024 Tarihleri Arasında Açılan veya Vadesi Yenilenen TL Cinsinden Mevduatlar

Tam mükellef gerçek kişi

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5 (Önceki oran %5),

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5 (Önceki oran %3),

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5 (Önceki oran %0),

 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

Dar mükellef gerçek kişi (*2)

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5 (Önceki oran %5),

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5 (Önceki oran %3),

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5 (Önceki oran %0),

 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

Tam mükellef kurum

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5 (Önceki oran %5),

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5 (Önceki oran %3),

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5 (Önceki oran %0),

 • Kurum kazancına dahil edilir.
 • Stopaj, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Dar mükellef kurum (*1-2)

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5 (Önceki oran %5),

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5 (Önceki oran %3),

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5 (Önceki oran %0),

 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

SGMK ürünümüzü keşfedin!

Sabit Getirili Menkul Kıymetler'e ilişkin detaylı bilgi almak için tıklayın.

28.06.2023 Tarihinden İtibaren Açılan veya Vadesi Yenilenen Döviz Cinsinden Tevdiat Hesapları

Tam mükellef gerçek kişi

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile vadeli hesaplarda %25 oranında stopaja tabidir.
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

Dar mükellef gerçek kişi (*2)

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile vadeli hesaplarda %25 oranında stopaja tabidir.
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

Tam mükellef kurum

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile vadeli hesaplarda %25 oranında stopaja tabidir.
 • Kurum kazancına dahil edilir.
 • Stopaj, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Dar mükellef kurum (*1-2)

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile vadeli hesaplarda %25 oranında stopaja tabidir.
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

Türkiye'de mevduat faizlerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu ile detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler hem bireylerin hem de kurumların mevduat faiz gelirleri üzerinden ödemeleri gereken vergi oranlarını ve şartlarını belirler. Mevduat sahiplerinin elde ettikleri faiz gelirlerini doğru bir şekilde beyan etmeleri ve ilgili vergisel yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Böylece vergi mükellefleri için finansal şeffaflık sağlanırken devletin gelir düzenlemelerine de katkıda bulunulur.  Yatırımcıların mevduat faiz gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda güncel mevzuatı takip etmeleri ve gerekirse profesyonel danışmanlık hizmeti almalarını öneririz. Bu hem vergisel avantajlardan yararlanmanızı sağlayacak hem de olası cezai yaptırımlarla karşılaşmamanız için gerekli bilgi ve yönlendirmeyi alabilmenize olanak tanıyacaktır. Mevduat faizlerinin vergilendirilmesi, bireylerin ve kurumların finansal planlamaları açısından önemli bir faktör olup, finansal sistem içindeki nakit akışının düzenlenmesine ve ekonomik istikrarın sağlanması açısından önem arz eder.


Dipnotlar:

(1) Dar mükellef kurumlar ile ilgili belirlemeler Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar açısından geçerlidir.

(2) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri saklıdır.

İnternet sitemizde yapılan bu paylaşımlar, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir şekilde yatırımcılara telkinde bulunma, yatırımcıları yönlendirme yahut yatırımcılara kar/zarar vaadi verme şeklinde yorumlanamaz.

İlginizi Çekebilecek Yazılar