PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

Kira Sertifikaları Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Kira Sertifikaları Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Yayınlanma Tarihi: 27.03.2024


Kira sertifikaları, genellikle belirli bir gayrimenkul projesinden elde edilen kira gelirlerine dayanır. Yatırımcı, bu sertifikaları satın alarak, projeden elde edilen kira gelirinin bir kısmını alma hakkına sahip olur. Bu yatırım aracı, özellikle gayrimenkul yatırımlarına ilgi duyan ancak doğrudan gayrimenkul alımıyla uğraşmak istemeyen yatırımcılar için idealdir.

kira

Kira Sertifikaları Kâr Payı Gelirleri

Kira sertifikalarından elde edilen kâr payı, Türkiye'de Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde değerlendirilir. Kira sertifikaları ile ilgili gelirlerin vergilendirilmesinde bazı istisnalar ve indirimler mevcuttur. Örneğin, bireysel yatırımcılar için elde edilen kâr payı gelirleri üzerinden %0 oranında stopaj uygulanabilir. Bu durum, yatırımcının elde ettiği gelirin net olarak daha yüksek olmasını sağlar.

Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) düzenlemeleri, kira sertifikası işlemlerinin şeffaflığı ve güvenilirliği konusunda katı kurallar içermektedir. Bu düzenlemeler, yatırımcıların haklarının korunmasını ve kira sertifikası piyasasının sağlıklı bir şekilde işlemesini amaçlar.

Kira Sertifikaları Kar Payı Vergilendirmesi ile İlgili Yükümlülükler

İhraç Edilerek Türkiye’de Satılan Kira Sertifikaları;

01.05.2024 tarihi ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelire ait stopaj oranları aşağıdaki şekilde uygulanır.

 

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %7,5 (Önceki oran %5),

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5 (Önceki oran %3),

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %2,5 (Önceki oran %0),

Tam mükellef ve dar mükellef gerçek kişi (*3)

 • Bir yıldan kısa vadeli kira sertifikaları (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilenler) stopaj oranı %15,
 • Diğerleri için %10 olarak belirlenmiştir.

Tam mükellef ve dar mükellef kurum (*2-3)

 • Kira sertifikalarından elde edilen faiz kazançları sermaye şirketleri (*1) için %0, diğer kurumsal yatırımcılar için ise %10 oranında,
 • Diğer kurumsal yatırımcılar için bir yıldan kısa vadeli kira sertifikaları (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilenler) %15 oranında stopaja tabidir.

İhraç Edilerek Yurt Dışında Satılan Kira Sertifikaları;

Tam mükellef gerçek kişi

 • Tam mükellef kurumlar tarafından ihraç edilerek yurt dışında satılan kira sertifikalarının vadesi;

1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizler %7,

1 yıl (1 yıl dahil) ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizler %3,

3 yıl (3 yıl dahil) ve daha uzun olanlardan elde edilen faizler %0 oranında stopaja tabidir. Söz konusu stopaj, kâr payı ödemesini yapan ihraççı kurum tarafından yapılır.

 • Enflasyon indirimi uygulanmaz.
 • Elde edilen gelirlerinin, stopaja tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte 230.000 TL’lik beyan sınırını (2024 yılı için) aşması durumunda, gelirin tamamı beyan edilir.

Dar mükellef gerçek kişi (*3)

 • Tam mükellef kurumlar tarafından ihraç edilerek yurtdışında satılan kira sertifikalarının vadesi;

1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizler %7,

1 yıl (1 yıl dahil) ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizler %3,

3 yıl (3 yıl dahil) ve daha uzun olanlardan elde edilen faizler %0 oranında stopaja tabidir. Söz konusu stopaj, kâr payı ödemesini yapan ihraççı kurum tarafından yapılır.

 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

Tam mükellef kurum

 • Tam mükellef kurumlar tarafından ihraç edilerek yurtdışında satılan kira sertifikalarının vadesi;

1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizler %7,

1 yıl (1 yıl dahil) ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizler %3,

3 yıl (3 yıl dahil) ve daha uzun olanlardan elde edilen faizler %0 oranında stopaja tabidir. Söz konusu stopaj, kâr payı ödemesini yapan ihraçcı kurum tarafından yapılır.

 • Kurum kazancına dahil edilir.
 • Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Dar mükellef kurum (*2-3)

 • Tam mükellef kurumlar tarafından ihraç edilerek yurt dışında satılan kira sertifikalarının vadesi;

1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizler %7,

1 yıl (1 yıl dahil) ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizler %3,

3 yıl (3 yıl dahil) ve daha uzun olanlardan elde edilen faizler %0 oranında stopaja tabidir. Söz konusu stopaj, kâr payı ödemesini yapan ihraççı kurum tarafından yapılır.

 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

Kira Sertifikaları Alım-Satım Kazançları

Kira sertifikalarının alım satımından elde edilen gelirler, "sermaye kazançları" kategorisine girer ve Gelir Vergisi Kanunu'na tabidir. Bu vergilendirmede de bazı istisnalar bulunmaktadır. Örneğin, belli bir tutarın altındaki sermaye kazançları vergiden muaf tutulabilir.

Yatırımcılar için önemli bir diğer nokta ise, kira sertifikaları yoluyla elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanan muafiyet ve indirimlerin zamanla değişebilmesidir. Bu nedenle, yatırım kararları alınırken güncel mevzuat ve vergi düzenlemelerinin dikkatlice incelenmesi önemlidir.

 

Kira Sertifikaları alım-satım kazançlarının vergilendirilmesi ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

Türkiye’de Satılan Kira Sertifikaları;

Tam mükellef ve dar mükellef gerçek kişi (*3)

 • Diğerleri %10 oranında,
 • Bir yıldan kısa vadeli kira sertifikaları (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilenler) %15 oranında stopaja tabidir.
 • 01.05.2024 tarihi ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen alım-satım kazançları ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen alım-satım kazançlarına ait stopaj oranları aşağıdaki şekilde uygulanır.

i) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %7,5 (Önceki oran %5),

ii) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 5 (Önceki oran %3),

iii) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 2,5 (Önceki oran %0),

 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları %0,
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

Tam mükellef ve dar mükellef kurum (*2-3)

 • Kira sertifikalarından elde edilecek alım-satım kazançları sermaye şirketleri (1) için %0, diğer kurumsal yatırımcılar için ise %10,
 • Diğer kurumsal yatırımcılar için bir yıldan kısa vadeli kira sertifikaları (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilenler) %15 oranında stopaja tabidir.
 • 01.05.2024 tarihi ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen alım-satım kazançları ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen alım-satım kazançlarına ait stopaj oranları aşağıdaki şekilde uygulanır.

i) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %7,5 (Önceki oran %5),

ii) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 5 (Önceki oran %3),

iii) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan % 2,5 (Önceki oran %0),

 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları %0,
 • Kurumlar vergisine tabidir.
 • Ödenen stopaj hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.

SGMK ürünümüzü keşfedin!

Sabit Getirili Menkul Kıymetler'e ilişkin detaylı bilgi almak için tıklayın.

Yurt Dışında Satılan Kira Sertifikaları;

Tam mükellef gerçek kişi

 • Stopaja tabi değil.
 • Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte beyan edilir.
 • Alış bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere ÜFE artış oranının %10 veya üzerinde olması şartıyla ÜFE artış oranıyla endekslenebilir.

Dar mükellef gerçek kişi (*3)

 • Stopaja tabi değildir.
 • Beyan edilmez.

Tam mükellef kurum

 • Stopaja tabi değildir.
 • Kurumlar vergisine tabidir.

Dar mükellef kurum (*2-3)

 • Stopaja tabi değildir.
 • Beyan edilmez.

Kira sertifikaları, yatırımcılara gayrimenkul projelerinden elde edilen kira gelirlerine ortak olma fırsatı sunan değerli bir yatırım aracıdır. Yatırımcıların, kira sertifikaları yatırımlarını planlarken ve yönetirken vergi yükümlülüklerini ve mevcut muafiyetleri dikkate almalarını öneririz.

 

Dipnotlar:

(1) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Yatırım fon ve ortaklıkları ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan dar mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen kurumlar da söz konusu uygulamanın kapsamında değerlendirilmiştir.

(2) Dar mükellef kurumlar ile ilgili belirlemeler Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar açısından geçerlidir.

(3) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri saklıdır.

İnternet sitemizde yapılan bu paylaşımlar, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir şekilde yatırımcılara telkinde bulunma, yatırımcıları yönlendirme yahut yatırımcılara kar/zarar vaadi verme şeklinde yorumlanamaz.

İlginizi Çekebilecek Yazılar