PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

GYF Paylarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

Yayınlanma Tarihi: 27.02.2024


Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) katılma paylarından elde edilen gelirler, Türkiye'de son yıllarda yatırımcılar arasında popüler bir yatırım aracı haline gelmiştir. Bu tür yatırımlardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ve yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenmiş mevzuat ve kanunlarla düzenlenmiştir. Bu yazımızda, GYF katılma paylarından elde edilen gelirlerle ilgili hukuki mevzuat ve kanunlara ilgili genel bir bakış sunacağız.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir?

Gayrimenkul Yatırım Fonu, genellikle çeşitli gayrimenkullere veya gayrimenkule dayalı projelere yatırım yaparak gelir elde etmeyi amaçlayan bir yatırım fonudur. Bu fonlar, yatırımcılara gayrimenkul sektörüne dolaylı yatırım yapma imkanı sunar ve katılma payları aracılığıyla yatırımcılara dağıtılır.

gyf

Hukuki Mevzuat ve Kanunlar

GYF katılma paylarından elde edilen gelirlerle ilgili hukuki düzenlemeler başlıca şu kanun ve yönetmeliklerde yer alır:

Sermaye Piyasası Kanunu (SPK): GYF'lerin kuruluşu, işleyişi ve denetimi ile ilgili temel kuralları içerir. SPK aynı zamanda GYF katılma paylarının ihraç edilmesi, alım satımı ve değerlendirilmesiyle ilgili düzenlemeleri de kapsar.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği: GYF'lerin kuruluşu, yönetimi, işletilmesi ve denetimi ile ilgili detaylı düzenlemeleri içerir. Yatırım stratejileri, portföy yönetimi ve fonların gelir dağıtımı gibi konularda yol gösterir.


Gelir Vergisi Kanunu (GVK):
GYF katılma paylarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin kuralları belirler. Bu kanun, elde edilen gelirlerin nasıl beyan edileceği ve hangi şartlarda vergiden muaf tutulabileceği gibi konuları içerir.


Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK):
Kurumsal yatırımcılar için GYF katılma paylarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ile ilgili düzenlemeleri içerir.

gyf

GYF Katılma Paylarından Elde Edilen Gelirler ile İlgili Yükümlülükler

Tam mükellef gerçek kişi ve dar mükellef gerçek kişi (*2)

  • 2 yıldan fazla süreyle elde tutulması halinde %0 oranında stopaja tabidir (2 yıllık süre tam takvim yılı olarak dikkate alınır).
  • Stopaj nihai vergidir.
  • Beyan edilmez.

Tam mükellef kurum

  • Sermaye şirketleri (*1) için %0 (2 yıldan fazla süreyle elde tutulması halinde uygulanır, 2 yıllık süre tam takvim yılı olarak dikkate alınır), diğer kurumsal yatırımcılar için ise %10 oranında stopaja tabidir.
  • Kurum kazancına dahil edilir.

Dar mükellef kurum (*1-2)

  • Sermaye şirketleri (*1) tarafından elde edilen kazançlar %0 (2 yıldan fazla süreyle elde tutulması halinde uygulanır, 2 yıllık süre tam takvim yılı olarak dikkate alınır), diğer kurumsal yatırımcıların kazançları ise %10 oranında stopaja tabidir.
  • Stopaj nihai vergidir.
  • Beyan edilmez.

GYF katılma paylarından elde edilen gelirlerle ilgili hukuki mevzuat ve kanunlar, yatırımcıların haklarını korumak ve yatırımların şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlamak için önemlidir. Yatırımlarınızı yönetirken bu yasal düzenlemeleri dikkate almanızı ve gerektiğinde profesyonel danışmanlık almanızı öneririz.

 

Dipnotlar:

(1) Dar mükellef kurumlar ile ilgili belirlemeler Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar açısından geçerlidir.

(2) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri saklıdır.

(3) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Yatırım fon ve ortaklıkları ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan dar mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen kurumlar da söz konusu uygulamanın kapsamında değerlendirilmiştir.

İnternet sitemizde yapılan bu paylaşımlar, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir şekilde yatırımcılara telkinde bulunma, yatırımcıları yönlendirme yahut yatırımcılara kar/zarar vaadi verme şeklinde yorumlanamaz.

İlginizi Çekebilecek Yazılar