PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

Gayrimenkul Sertifikaları Alım-Satım Tali / İtfa Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Gayrimenkul Sertifikaları Alım-Satım Tali / İtfa Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Yayınlanma Tarihi: 13.03.2024


Gayrimenkul sertifikaları, genellikle bir gayrimenkul projesindeki mülkiyet haklarının belirli paylara bölünerek hisse senedi benzeri bir şekilde yatırımcılara sunulmasıdır. Bu sertifikalar sayesinde yatırımcılar, direkt gayrimenkul alımı yapmadan gayrimenkul piyasasındaki hareketlilikten kazanç sağlama fırsatı bulurlar.

Gayrimenkul sertifikalarının alım-satımından elde edilen gelirler ve bu sertifikalardan sağlanan tali (örneğin kira) gelirleri ile itfa gelirleri, Türkiye'deki mevzuata göre Gelir Vergisi Kanunu (GVK) kapsamında değerlendirilir. GVK'nın ilgili maddeleri, bu gelirlerin "sermaye kazancı" olarak vergilendirilmesini öngörür.

gayrimenkul sertifikası

Sermaye kazancı; gayrimenkul sertifikalarının elden çıkarılması sonucu elde edilen kazanç anlamına gelir. Bu kazanç, sertifikaların satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki farktan hesaplanır. Gelir Vergisi Kanını gereğince, elde edilen sermaye kazancı üzerinden belirli bir oranda vergi ödenmesi gerekir ancak belirlenen miktarın altında bir kazanç elde edilmesi durumunda, bu kazanç vergiden muaf tutulabilir.

Gayrimenkul sertifikalarından elde edilen kira geliri gibi tali gelirler, Gelir Vergisi Kanunu'nun "diğer kazanç ve iratlar" başlığı altında değerlendirilir ve gelir vergisine tabi tutulur. İtfa gelirleri ise, sertifikanın itfası esnasında yatırımcıya ödenen ve nominal değerin üzerindeki tutar olarak tanımlanabilir. Bu gelir türü de sermaye kazancı gibi vergilendirilir.

Gayrimenkul sertifikaları alım-satım tali / itfa gelirleri ile İlgili Yükümlülükler

Tam mükellef gerçek kişi ve dar mükellef gerçek kişi (*2)

 • %10 oranında stopaja tabidir.
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.
 • İki yıldan fazla suretle elde tutulan Gayrimenkul Menkul Yatırım Fonu katılma belgelerinde elde edilen kazançlarda stopaj oranı %0 ‘dır.

Tam mükellef kurum

 • Sermaye şirketleri (*3) %0, diğer kurumsal yatırımcılar ise %10 oranında stopaja tabidir.
 • Kurum kazancına dahil edilir.
 • Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Dar mükellef kurum (*1-2)

 • Sermaye şirketleri (*3) %0, diğer kurumsal yatırımcılar için ise %10 oranında stopaja tabidir.
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.
 • Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Gayrimenkul sertifikalarının alım-satımından elde edilen gelirlerin ve bu yatırımlardan sağlanan tali ile itfa gelirlerinin vergilendirilmesi, yatırımcıların dikkatle üzerinde durması gereken konulardandır. Yatırım kararları alınırken ve gelirler hesaplanırken, ilgili vergi mevzuatının doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanması, beklenmedik mali yükümlülüklerin önüne geçilmesinde kritik bir rol oynar.

Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve spesifik vergi tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım ve vergilendirme ile ilgili kararlar alınırken profesyonel bir danışmandan destek alınmasını öneririz.

 

Dipnotlar:

(1) Dar mükellef kurumlar ile ilgili belirlemeler Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar açısından geçerlidir.

(2) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri saklıdır.

(3) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Yatırım fon ve ortaklıkları ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan dar mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen kurumlar da söz konusu uygulamanın kapsamında değerlendirilmiştir.

İnternet sitemizde yapılan bu paylaşımlar, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir şekilde yatırımcılara telkinde bulunma, yatırımcıları yönlendirme yahut yatırımcılara kar/zarar vaadi verme şeklinde yorumlanamaz.

İlginizi Çekebilecek Yazılar