Yayınlanma Tarihi: 07.02.2022
 • Talep Toplama Tarihleri : 9 – 10 – 11 Şubat 2022
 • İşlem Görmeye Başlama Tarihi: 18 Şubat 2022
 • Sabit fiyatla talep toplama yöntemi, 10,20 TL pay başı değer
 • 17.500.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 3.500.000 TL nominal değerli payların ise ortak satışı yoluyla halka arzı olmak üzere toplam 21.000.000 TL nominal değerli paylar (Ortak satışına konu payların 1.750.000 TL nominal değerli kısmı ek pay satışı olarak gerçekleşmiştir).
 • Ek pay satışı ile birlikte %28,00 halka açıklık oranı
 • Ek satış dahil 214.200.000 TL halka arz büyüklüğü
 • Halka arz sonrası 765 milyon TL sermaye değeri

Toplamda 8 Kat Talep;

 • Yurt İçi Bireysel: 11,47 kat talep
 • Yurt İçi Kurumsal: 4,89 kat talep
 • Yurt Dışı Kurumsal: 2,89 kat talep
 • Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların talebi, Gedik Yatırım’ın liderliğini üstlendiği konsorsiyum tarafından toplanmıştır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan toplam tutar 1,2 milyar TL olmak üzere 11,47 kat talep toplanmış ve 42.025 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.
 • Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların taleplerinin tamamı tek yetkili olan Gedik Yatırım tarafından toplanmıştır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’dan yaklaşık 427,8 milyon TL tutarında 4,89 kat talep toplanmış ve 92 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’dan ise, yaklaşık 56 milyon TL tutarında 2,89 kat talep toplanmış ve 5 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. 
 • Toplamda 21 milyon TL nominal değerli pay 42.122 yatırımcıya dağıtılmıştır.

 

Panelsan Halka Arz Dokümanları

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

İlginizi Çekebilecek Yazılar