Meditera Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 21.06.2021

•    Talep Toplama: 23 – 24 – 25 Haziran 2021
•    İşlem Görmeye Başlama Tarihi: 2 Temmuz 2021
•    Sabit Fiyat talep toplama yöntemi, 28 TL pay başı değer
•    7.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı yoluyla halka arzı
•    %20,59 halka açıklık oranı
•    196 milyon TL halka arz büyüklüğü
•    Halka arz sonrası 952 milyon TL sermaye değeri

Toplamda 10,36 Kat Talep;
•    Yurt İçi Bireysel: 8,79 kat talep
•    Yurt İçi Kurumsal: 15,78 kat talep
•    Yurt Dışı Kurumsal: 4,32 kat talep
•    Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların talebi, Gedik Yatırım’ın liderliğini üstlendiği konsorsiyum tarafından toplanmıştır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan toplam tutar 1.016 milyar TL olmak üzere 8,79 kat talep toplanmış ve 22.865 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.
•    Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların taleplerinin tamamı tek yetkili olan Gedik Yatırım tarafından toplanmıştır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’dan, yaklaşık 928 milyon TL tutarında 15,78 kat talep toplanmış ve 130 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’dan ise, yaklaşık 85 milyon TL tutarında 4,32 kat talep toplanmış ve 6 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. 
•    Ayrıca diğer bir tahsisat grubu olan Çalışanlardan Olan Yatırımcılar’dan ise yaklaşık 2 milyon TL tutarında talep toplanmış ve 589 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.
•    Toplamda 7 milyon TL nominal değerli pay 23.590 yatırımcıya dağıtılmıştır.

Meditera Tıbbi Malzeme Halka Arz Dokümanları

Meditera Tıbbı Malzeme Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

İlginizi Çekebilecek Yazılar