PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

ETF Nedir? ETF'lere Nasıl Yatırım Yapılır?

ETF Nedir? ETF'lere Nasıl Yatırım Yapılır?

Yayınlanma Tarihi: 02.02.2024


Yatırım dünyası, her bireyin finansal hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilecek çeşitlilikte fırsatlar sunar. Bu kapsamda, yatırım fonları ve çeşitli finansal ürünler, bireylerin tasarruflarını değerlendirmeleri için önemli araçlardır. Gedik Yatırım olarak sizlere, yatırım fonlarından ETF'lere kadar geniş bir yelpazede bilgi sunarak bu fırsatları nasıl değerlendirebileceğinizi anlatmak istiyoruz.

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım fonları, halktan toplanan para veya varlıklar ile sistemli bir şekilde yatırım yaparak getiri sağlamayı amaçlayan varlıklardır. Profesyonel ekipler tarafından aktif olarak yönetildiği ve çeşitli varlıkları içerdiği için riski görece daha azdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tanımına göre ise; tasarruf sahiplerinden katılma payları karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

TEFAS Nedir?

TEFAS, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nu ifade eder. Bu platform üzerinden farklı alanlarda yatırım yapan çeşitli fonları incelemek mümkündür. Ayrıca, fonların taşımakta olduğu varlıklara ilişkin fon varlık dağılımı, fona dair alış, satış, ISIN kodu, işlem saati gibi bilgilere “Fon Profili”nden ulaşılabileceği gibi, ilgili fonun geçmiş dönemlere ilişkin getiri oranları da görüntülenebilir.

Fon Çeşitleri Nelerdir?

Yatırım dünyasında, yatırımcıların farklı risk ve getiri beklentilerine uygun çeşitli fon türleri bulunmaktadır. Bu fonlar, içerdikleri varlık türlerine ve yatırım stratejilerine göre sınıflandırılır. İster kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, ister hisse senetlerine, isterseniz kıymetli madenlere veya likit para piyasası araçlarına yatırım yapmak isteyin, her türlü tercihe ve ihtiyaca yönelik fonlar mevcuttur. Ayrıca, yalnızca nitelikli yatırımcılara hitap eden serbest fonlar ve yatırımcılarına belirli koşullar altında garantili getiri sunan fonlar gibi özel yatırım stratejilerine dayalı fonlar da bulunur. Bu çeşitlilik, yatırımcıların kişisel yatırım hedeflerine ve risk toleranslarına uygun portföyler oluşturmalarına olanak tanır.Borçlanma Araçları Fonu: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli veya yabancı kamu veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılan fonlardır.

Hisse Senedi Fonu (Borsa Yatırım Fonu - BYF): Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli veya yabancı şirketlerin hisselerine yatırılan fonlardır.

Kıymetli Madenler Fonu: Borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılan fonları ifade eder.

Para Piyasası Fonu:
Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonları ifade eder.


Serbest Fon:
Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonlardır.


Garanti Getirili Fon
: Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesi uygun bir yatırım stratejisine ve garantör tarafından verilen garantiye dayanılarak taahhüt edilen fonlardır.


Tematik Fon Nedir?

Tematik fonlar, belirli bir tema, sektör veya trende odaklanan yatırım fonlarıdır. Bu fonlar, belirli bir sektördeki şirketlere veya belirli bir tema etrafındaki varlıklara yatırım yaparak portföy oluşturan fonlardır. Örneğin, yatırımcı blokchain teknolojilerine, sağlık sektörüne, metaverse teknolojisine veya yapay zeka teknolojilerine odaklanan Tematik Fonlar üzerinden yatırım yapabilir.

Küresel Yatırım ve Borsa Yatırım Fonları (ETF ve ETN)

Küresel anlamda yatırım dünyası oldukça geniş bir perspektife sahiptir. Türkiye'den başlayarak Amerika'daki borsa yatırım fonlarına, özellikle de ETF (Exchange-Traded Fund) ve ETN (Exchange-Traded Note) türlerine bakalım.

ETF (Exchange Traded Fund - Borsa Yatırım Fonu) Nedir?

ETF'ler, borsada işlem gören yatırım fonlarıdır. Genellikle bir endeks, sektör veya varlık grubunu takip ederler. ETF'ler, hisse senetleri gibi borsada alınıp satılabilirler ve genellikle düşük maliyetli yatırım araçlarıdır. Pasif veya aktif yönetim stratejilerini kullanabilirler.

ETC (Exchange Traded Commodity - Borsa Emtia Senedi) Nedir?

ETC'ler, borsada işlem gören emtia senetleridir. Altın, gümüş, petrol gibi çeşitli emtialara dayalı olarak işlem görürler. Yatırımcılara emtia piyasasına kolayca erişim sağlarlar. ETC'ler genellikle fiziksel emtia varlıklarını takip ederler.

ETN (Exchange Traded Note - Borsa Senedi) Nedir?

ETN'ler, borçlanma araçlarıdır ve genellikle bir endeks, strateji veya varlık grubunu temsil ederler. ETN'ler, finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilir ve vade sonunda belirli bir performansa göre getiri sağlarlar. ETN sahipleri, vade sonunda belirtilen getiriye hak kazanır.

ETP (Exchange Traded Products - Borsa Ürünleri) Nedir?

ETP, genel bir terim olup ETF, ETC, ETN gibi borsada işlem gören birçok finansal ürünü kapsar. ETP'ler, genellikle endeksleri takip eden veya belirli stratejilere dayalı olarak tasarlanan yatırım ürünlerini ifade eder. Bu terim, genellikle çeşitli borsa işlem gören ürünleri genel olarak tanımlar.

Bu finansal ürünler, yatırımcılara çeşitli varlık sınıflarına ve stratejilere yatırım yapma imkanı sağlayarak portföy çeşitlendirmesi ve likidite avantajları sunar.

ETF'lere Nasıl Yatırım Yapılır?

ETF'ler tıpkı TEFAS'ta işlem gören fonlar veya normal hisse senedi alım-satım işlemleri gibi kolayca alınıp satılabilir. Bu esneklik, yatırımcılara piyasa dalgalanmalarına karşı daha etkili bir şekilde korunma ve fırsatları değerlendirme imkanı sağlar.


Çeşitli sektörleri ve varlık sınıflarını temsil eden birçok farklı ETF bulunmaktadır. Yatırımcılar, endeksleri, sektörleri, emtiaları veya belli bir stratejiyi takip eden ETF'leri seçerek portföylerini çeşitlendirebilirler. Ayrıca, bazı ETF'ler temettü öder. Bu da yatırımcılara düzenli gelir sağlama potansiyeli sunar. Özellikle dolar bazında temettü ödeyen ETF'ler, yatırımcılara küresel piyasalardaki fırsatları değerlendirme ve döviz kurlarındaki değişikliklere karşı korunma imkanı tanır.


Yatırım hesabınızı Gedik Yatırım Hızlı Hesap uygulaması ile açarak istediğiniz zaman ve yerde, yurt içi veya yurt dışındaki çeşitli fonlara kolayca erişebilirsiniz. Gedik Yatırım’da yatırım fonları ile ilgili detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret edin!

Loading

Uluslararası Piyasalar

Turgut Üstün

Uzman Yardımcısı

İnternet sitemizde yapılan bu paylaşımlar, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir şekilde yatırımcılara telkinde bulunma, yatırımcıları yönlendirme yahut yatırımcılara kar/zarar vaadi verme şeklinde yorumlanamaz.

İlginizi Çekebilecek Yazılar