PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme Politikamız

Veri Yayını Kullanım Koşulları ve Ücretleri

Nemalandırma Politikamız

Sizi Arayalım

Gedik Yatırım Ücretlendirme Politikası

19 Nisan 2024 tarihi itibari ile yatırımcılarımızdan tahsil edilecek ücret, komisyon ve masraflara ilişkin esaslar aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

İşlem Ücretleri

Kredili Menkul Kıymet

Ödünç Alma/Verme

Uluslararası Piyasalar

Para Transfer

Takas ve Saklama

Diğer İşlem Ücretleri

1. Masraf, komisyon ve ücretler ürün ve işlem türüne göre farklılık arz edebilmekte; tahsilat detayları ve zamanları tablomuzda yer almaktadır.

2. Tüm masraf, ücret ve komisyonlara ayrıca, %5 BSMV eklenecektir. Tablodaki oranlar azamidir.

3. Uluslararası Piyasalar Takas, Saklama ve İşlem komisyonlarında, işlemin muhteviyatına göre muhabir/karşı taraf tarifeleri değişiklik gösterebilmektedir; bu sebeple ilgili işlemler için, şirketimiz işlem maliyetleri dikkate alınarak ücretler tahsil edilmektedir. Farklı piyasalarda uygulanan takas ve saklama ücret tarifelerini öğrenmek için Yatırımcı Temsilcisiniz ile irtibata geçilmelidir.

4. Sermaye piyasası araçlarına ve verilen hizmetlere ilişkin usul ve esaslar SPK düzenlemelerine tabi olup; değişiklikler SPK mevzuatının öngördüğü şekilde, e-posta, SMS vb. elektronik ortamlarda yatırımcılarımıza bildirilmekte, ayrıca şirketimiz internet sitesinde www.gedik.com üzerinde yayımlanmaktadır.

5. Pay senedi piyasasında gerçekleştirilen pay senedindeki ortaklık payına etkisi olabilen, normal emir, özel emir vb. toplu işlemlerde komisyon oranı, Ücretlendirme Politikasındaki azami tarife dışında belirlenerek yatırımcıya bilgi verilmektedir.

Veri Yayını Kullanım Koşulları ve Ücretleri

Yurt İçi Veri Yayınları

Yurt Dışı Veri Yayınları

*Veri yayını kullanım koşul ve ücretleri Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde güncellenmiştir. 

* Mevcut veri yayını muafiyet ve koşuluna eklenecektir. 

*Yurt dışı veri yayını kullanımları mevcut platform paket koşullarına ve ücretlerine eklenecektir.

Nemalandırma Politikamız

Nezdimizdeki 100.000 TL (YüzBinTürkLirası)’nın üzerindeki geçici nitelikteki yatırımcı nakitleri, III-37.1 Sayılı SPK Tebliği'nin 66.maddesinin 4. fıkrası uyarınca, Nemalandırma Faiz Tablosu'nda detaylandırıldığı biçimde en az %20 (brüt) getiri oranı uygulanmak suretiyle, Takasbank Para Piyasası, Borsa İstanbul Repo / Ters Repo Piyasası, kurumumuzca ve/veya ortaklık/sahiplik ilişkimizin bulunduğu şirketlerce ihraç edilen özel sektör borçlanma araçları dayanaklı repo ve banka mevduatında toplu olarak veya yatırımcı özelinde değerlendirilmektedir. Yatırımcıya nema verilmeyen nakitlerin getirisi ve Gedik Yatırım'ın elde ettiği ile yatırımcılarına yansıttığı getiri arasındaki fark, Gedik Yatırım'a kalmaktadır. Gedik Yatırım, yatırımcı nakitlerini dilerse nemalandıramayabilecektir. Nema Feragatnamesi sunmuş olan YATIRIMCILAR Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki teminatları üzerinden hesaplanan nema gelirinden GEDİK YATIRIM lehine feragat etmiş olurlar. Nakitlerinin nemalandırılmaması nedeniyle yatırımcı, Gedik Yatırım'a herhangi bir zarar, kar mahrumiyet veya sair bir talepte bulunamayacaktır.

 

25.03.2024 tarihinden itibaren aşağıdaki oranlar geçerli olacaktır.

Yatırımcı Nakit Bakiyesi (O/N)

Brüt Nema Oranı (Yıllık)

0 TL - 100.000 TL Nema verilmemektedir.
100.001 TL - 1.000.000 TL

%20

1.000.001 TL ve Üzeri

%25

 

Not: Kurumumuza “Nema Feragatnamesi” veren yatırımcılara nema verilmemektedir. Nema getiri oranlarımız, piyasa koşullarına göre değişebilmekte; yapılacak değişiklikler, telefon, e-posta, SMS, emir iletim platformları, web sitesi vb. elektronik ortamlarda yatırımcılarımıza bildirilmekte ve/veya kurumsal web sitemizde duyurulmaktadır.

*Nema feragatnamesi vermeyen yatırımcılarımızın saat 15.00 sonrasında hesaplarına gelen nakitler nemalandırılmayabilecektir.


Sizi Arayalım

Gedik Yatırım'da sunduğumuz ürün ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi almak için formu doldurun, sizi arayalım.