Yayınlanma Tarihi: 11.02.2018

Talep Toplama

15-16 Şubat 2018

İşlem Görmeye Başlama Tarihi

21 Şubat 2018

Halka Arz Fiyatı

5,50 TL

Halka Arz Büyüklüğü

53 milyon TL

Halka Arz Oranı

%36,32

Halka Arz Yöntemi

Sermaye Artırımı

Konsorsiyum Üye Sayısı

19 üye

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel %35

Yurt İçi Kurumsal %45

Yurt Dışı Kurumsal %20

Yatırımcıların Dağılımı

1.621 adet Yurt içi Bireysel Yatırımcı

51 adet Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

9 adet Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı

 

Yatırımcılardan Toplamda 8,0 Kat Talep Geldi

Yatırımcı Grubu

Talep

Dağıtım

Talebin Arzı Karşılama Oranı

Lot

Lot

Yurt İçi Bireysel

34.321.217

3.360.000

10,2x

Yurt İçi Kurumsal

37.013.938

4.320.000

8,6x

Yurt Dışı Kurumsal

4.999.000

1.920.000

2,6x

TOPLAM

76.334.155

9.600.000

8,0x

  • GedikYatırım, toplam 19 yatırım kuruluşundan oluşan konsorsiyumda, Konsorsiyum Lideri olarak görev almıştır.
  • Peker GYO halka arz büyüklüğü 53 milyon TL olup, halka arz sonrası özsermaye değeri 165 milyon TL’ye tekabül etmiştir.
  • Gedik Yatırım’ın liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla, bireysel ve kurumsal toplam 1.681 yatırımcının halka arza katılımı sağlanmıştır.
  • Halka arzda 9 adet yurt dışı ve 51 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya dağıtım yapılmıştır.
  • Yurt içi konsorsiyum, bireysel yatırımcılara nihai olarak dağıtılan payların 10,2 katı talep toplamıştır.

Peker GYO Halka Arzı Hakkında Bilgilendirme

Peker GYO'nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan dokumanları aşağıda yer almaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar