Tera Yatırım Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 13.12.2022

Halka arz 10,00 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 15.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 1.500.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka açıklık oranı %28,57 olup, ek pay satışı olması halinde %31,43 olacaktır.

Tera Yatırım Halka Arz Dokümanları

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

 

İlginizi Çekebilecek Yazılar