Makim Makina Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 03.06.2022

Makim Makina Halka Arz Dokümanları

Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

Halka arz 8,80 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 18.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi sonucu halka açıklık oranı %32,14 olacaktır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar