Konya Kağıt Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 12.11.2021

Halka arz, 6,95 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere 26.000.000 TL nominal değerli pay halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %20,00 olacaktır.

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Konya Kağıt”/“Şirket”) 18 – 19 Kasım 2021 tarihlerinde 6,95 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. Tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 26.000.000 TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

Konsorsiyum üyeleri sadece Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcıların (Asgari 1.001 adet başvuru yapan yatırımcılar) taleplerini toplayacaktır.

Şirket 1995 yılında “Tuş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi” unvanı ile kurulmuş olup, 2003 yılında unvanını “Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.”, 2020 yılında ise mevcut unvanı olan “Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.” olarak değiştirmiştir. Şirket mevcut durumda kağıt ve defter üretimi ile matbaa-ambalaj faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ayrıca, 2004 yılında 5,5 MW gücünde kojenerasyon esaslı üretim tesisi kurarak doğalgazdan elektrik ve buhar üretimine başlayan Şirket, ürettiği enerjinin tamamına yakınını kağıt üretim tesisinde kullanmaktadır.

2018-2020 dönemleri arasında %3,9 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yılı itibarıyla yaklaşık 408 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk yarısında ise yıllık bazda %29 büyüme ile 289,5 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. Yazı tabı kağıdı (bobin, ebat, fotokopi) 2020 yılı satışlarının %67,4’ünü oluştururken, ambalaj kutuları %22,3, matbaa %8,4; defter, palet, hurda matbaa, ticari mal ve diğer satışlar ise toplam %1,9’luk paya sahiptir. Şirket’in FAVÖK rakamı ise, 2018-2020 dönemleri arasında yıllık bileşik %9,8 oranında daralarak 2020 yılında 66,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise aynı dönemde gerileyerek 2020 yılında %16,2 olmuştur.  Şirket’in 2020 yılı itibarıyla net karı 170,5 milyon TL’ye ulaşmıştır. 30 Haziran 2021 itibarıyla net borç/FAVÖK oranı 1,3x ile makul sayılabilecek bir seviyededir.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar