Hidropar Hareket Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 08.08.2022

Halka arz 11,00 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 10.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 2.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi sonucu halka açıklık oranı %34,28 olacaktır.

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Halka Arz Dokümanları

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

 

İlginizi Çekebilecek Yazılar