BMS Çelik Halka Arzı

BMS Çelik Halka Arzı

28.05.2021

Talep toplama, 4,87 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 12.200.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 3.300.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 15.500.000 TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %48,12 olacaktır.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695