PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

inveo Yatırım Holding Bedelli Sermaye Artırım Onayı

Inveo Yatırım Holding Bedelli Sermaye Artırım Onayı

Yayınlanma Tarihi: 15.10.2021

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Inveo Yatırım Holding'in 250.000.000,00 (İkiyüzellimilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %220 oranında 66.000.000,00 (altmışaltımilyon) TL artırılarak 96.000.000,00 (Doksanaltımilyon) TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığı, Kurulun 15.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11913 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

İzahname

İlginizi Çekebilecek Yazılar