PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

Yatırım Danışmanı Değişikliği Hakkında Bilgilendirme


İşbu bildirim III-37.1 Sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 49. Maddesinde yer bulan, “Müşteriyle imzalanan çerçeve sözleşmede belirtilen yatırım danışmanının, yetkili kuruluştan ayrılması veya değiştirilmesi halinde yetkili kuruluş bu durumu müşteriye en seri haberleşme aracı vasıtasıyla bildirmek zorundadır. Müşteri, yeni görevlendirilen yatırım danışmanını uygun görmediği takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.” hükmüne istinaden sağlanmaktadır.

 

Söz konusu mevzuat hükmünden kaynaklanan sözleşme feshi hakkınızı işbu bildirimi takip eden 3  iş günü içerisinde kullanabileceğinizi, belirtilen mühlet içerisinde Şirketimizin resmi iletişim kanalları üzerinden yazılı veya sözlü herhangi bir başvuruda bulunmamanız halinde sözleşme fesih hakkınızın süresinin dolacağını saygılarımızla belirtiriz.