Ulusal Faktoring Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 25.10.2021

Ulusal Faktoring A.Ş. (“Ulusal Faktoring” / “Şirket”) 4 – 5 Kasım 2021 tarihlerinde 2,49 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. 33.500.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 7.500.000 TL nominal değerli C grubu pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 41.000.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 7.500.000 TL nominal değerli C grubu ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni PD/DD karşılığı 1,40x olarak hesaplanmıştır.

Şirket 1999 yılında kurulmuştur. 2011 yılında PineBridge Eurasia Financial Investments şirketi ile stratejik ortaklığa gidilmiş ve Şirket paylarının %47’si anılan kuruluşa satılmıştır. Şirket’in ana faaliyet konusu kuruluşundan beri yurt içi ve yurt dışı her tür faktoring hizmetini sunmak, bu amaç doğrultusunda imalat, ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmaların yurt içi ve yurt dışı ticari işlemleri dolayısıyla doğmuş veya doğacak faturalı alacaklarını devralarak, bu alacakların tahsilini üstlenmek ve bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunmaktır. 

Şirket’in gelirlerinin tamamı faktoring gelirlerinden oluşmaktadır. Şirket’in 2018 yılındaki faktoring gelirleri 301,8 milyon TL seviyesinde iken 2020 yılında %21,5 YBBO ile azalarak 186,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. İzahnamede yer alan açıklamalara göre bu düşüşün sebebi politika faiz oranları ve faktoring alacaklarındaki yıl içindeki değişimler ve ayrıca 2020 yılında kamu bankalarının piyasaya likidite sağlamak amacıyla firmalara tahsis ettikleri kredi hacimlerini artırmaları nedeniyle faktoring işlemlerinde meydana gelen azalma olarak belirtilmektedir. Ancak 2021 yılının ilk yarısında faktoring gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre %627 artarak 161 milyon TL olarak gerçekleştirmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla Şirket’in 2,6 milyon TL net karı bulunmaktadır.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar