Rainbow Polikarbonat Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 26.11.2021

Halka arz, 9,90 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 10.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 2.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 12.000.000 TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %40 olacaktır.

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (“Rainbow Polikarbonat”/“Şirket”) 30 Kasım – 1  Aralık 2021 tarihlerinde 9,90 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. 10.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 2.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 12.000.000 TL nominal değerli payın halka arzı Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkündür.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Şirket 1995 yılında Sümer Yatak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanıyla Kayseri’de kurulmuştur. 2005 yılında Sümer Plastik Ambalaj Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi olarak unvan ve iştigal konusunu değiştirmiş, 26 Kasım 2020 tarihinde ise tür ve unvan değişikliği yaparak bugünkü unvanını almıştır. Şirket’in ana faaliyet konusu her çeşit polikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin imalatı, alımı, satımı, ihracatı, ithalatı ile pazarlaması ve dağıtımı; bu ürünlerin ambalaj işlerini ve ambalajlar üzerinde her türlü baskı işlemlerini yapmaktır. 2005 yılındaki faaliyet değişikliği sonrası Şirket polikarbonat alanında yatırım yapmak için fizibilite çalışmalarına başlamış, 2006 yılında bir adet polikarbonat üretim hattı ve bir adet polipropilen üretim hattı yatırımı yapmıştır. Sonraki yıllarda artan iş hacmi ile üretim hattı sayısını yükselten Şirket, 2021 yılında gerçekleşen kapasite artışıyla 6. üretim hattını devreye almıştır. 30 Haziran 2021 yılı itibariyle ihracatın toplam gelire oranı %81,2 olarak gerçekleşmiştir.

2018-2020 dönemleri arasında Şirket’in satışları %17,9 YBBO ile artarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 115 milyon TL olarak gerçekleşmiş, 2021 yılının ilk yarısında ise yıllık bazda %113,8 büyüyerek 90,2 milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in FAVÖK rakamı ise, 2018-2020 dönemleri arasında %10,8 YBBO sergileyerek 2020 yılında 17,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla net karı 4,9 milyon TL’ye ulaşan Şirket’in 30 Haziran 2021 itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı 2,7 ile makul sayılabilecek bir noktadadır.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar