PC İletişim Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 19.11.2021

Halka arz, 9,50 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 9.950.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 1.540.659 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 11.490.659 TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %25,53 olacaktır

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (“PC İletişim”/“Şirket”) 24 – 25 Kasım 2021 tarihlerinde 9,50 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. 9.950.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 1.540.659 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 11.490.659 TL nominal değerli payın halka arzı Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkündür.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Şirket medya planlama ve satın alma ajansı olarak 2009 yılında kurulmuştur. PC İletişim reklamcılık sektöründe uzmanlaşan şirketleri ile medya planlama ve satın alma alanında faaliyet göstermektedir. People ve Maya Medya markaları ile medya planlama ve satın alma ile tüm çevrimdışı mecraların planlanması ve satın alınması; UP İletişim, Forward Media markası ile tüm çevrimiçi mecraların planlanması ve satın alınması, BL İletişim, 3dots markası ile belirli içerik alanlarının yaratılması, planlanması ve satın alınması; SM Medya, Sound Media markası ile tüm radyo planlama ve satın alınması alanlarında hizmet vermektedir.

2018-2020 dönemleri arasında Şirket’in satışları yıllık bileşik %14,5 oranında daralarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 519,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk yarısında ise yıllık bazda %38,5 büyüyerek 364,0 milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in FAVÖK rakamı ise, 2018-2020 dönemleri arasında %50,7 YBBO sergileyerek 2020 yılında 38,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla net karı 21,2 milyon TL olan Şirket 30 Haziran 2021 itibarıyla net nakit pozisyonundadır.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar