Pardus GSYO Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 03.06.2022

Pardus GSYO Halka Arz Dokümanları

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

Halka arz 2,29 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 55.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 11.000.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka açıklık oranı %28,06 olup, ek pay satışı olması halinde %33,67 olacaktır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar