Orçay Ortaköy Çay Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 23.08.2021

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Orçay”, “Şirket”) 26 – 27 Ağustos 2021 tarihlerinde 9,90 TL sabit fiyatla borsada satış yöntemi ile halka arz edilecektir. Tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleşmek üzere 8.000.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) paylar halka arz edilecektir.

Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 28,7x olarak hesaplanmıştır.

Şirket 1986 yılında 37 ortak ile kurulmuştur. Şirket’in faaliyet konusu; çay ve benzeri gıda ürünleriyle ilgili her türlü üretim ve ticaretin yapılması, hammadde, yarı mamul ve mamul halinde çay ve benzeri ürünlerin yurt içi ve yurt dışında satış ve pazarlamasının yapılması, çay ve benzer ürünlerle ilgili imalat ve ambalajlama işlemleri için gerekli her türlü makina ve malzeme ithal ve ihraç edilmesi, yurt içi ve yurt dışından hammadde temini ve satımı ile ürettiği yarı mamul ve mamul maddesinin yurt içi ve yurt dışında pazarlamasının yapılmasıdır. 

Mevcut durumda Şirket’in çay işleme kapasitesi günlük 150 ton civarındadır. Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %23,8 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 56,8 milyon TL gelir elde etmiştir. 2020 gelirlerinin %58,3’ü çuvallı çay satışlarından, kalan %37,2’lik kısım ise paketli çay satışlarından oluşmaktadır. Şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 39,9 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiş olup, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (“Çaykur”) ile yapılan 5.000 ton çuvallı çay alımına ilişkin sözleşme çerçevesinde alınan çuvallı çayların satışı bu dönemde toplam satışın %81’ini oluşturmaktadır. Söz konusu sözleşme 31.12.2021 tarihinde kendiliğinden sona erecek olup, sözleşmede; sözleşmenin yenileneceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %25,5 YBBO sergileyerek 2020 yılında %6,8’lik marjla 3,9 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2 milyon TL net karı bulunan Şirket’in, 2021 ilk 3 aylık dönem itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı ise 7,3x ile yüksek bir noktadadır.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar