Obase Bilgisayar Halka Arzı

Obase Bilgisayar Halka Arzı

25.07.2022

Halka arz 10,50 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 10.500.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 3.500.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi sonucu halka açıklık oranı %30,77 olacaktır.

Obase Bilgisayar Halka Arz Dokümanları

Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695