Nasmed Sağlık Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 23.08.2021

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ, (Nasmed/Şirket) 25 – 26 Ağustos 2021 tarihlerinde 5,00 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. Tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere 25.000.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) payın halka arzı borsada satış – sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkündür.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 11,1x olarak hesaplanmıştır.

Şirket 2003 yılında kurulmuştur. 2009 yılında İzmir’de Özel Egepol Hastanesi’ni hizmete açarak faaliyetlerine devam etmiştir. Halihazırda 2 aktif hastanesi (Egepol Hastanesi, Egepol Cerrahi Hastanesi), 80 aktif çalışan doktor ile 38 birimde ve 225 yatak kapasitesi ile faaliyet göstermektedir. Ayrıca 2017 yılında yapımına başlanan ve %95’i tamamlanan Egepol International hastanesinin 2021 yılı sonunda faaliyete geçmesi beklenmektedir.

Öte yandan, şubat 2020’de Egepol Hastanesi’nde meydana gelen yangın sonucu 4 aylık (şubat-haziran) süre boyunca erişkin yoğun bakım ünitesi ve ameliyat salonlarında tamamen, hasta yataklı servislerinde ise kısmen sağlık hizmeti verilememiş olup, 7,5 milyon TL’lik maddi kayıp 2020 yılı içinde sigorta şirketinden tahsil edilmiştir.

Şirketin 2020 toplam gelirlerinin %56’sını yatan hastalar oluştururken, gelirlerin %36’sı ayakta tedavi olan hastalar, kalan %8’i ise günübirlik hastalar ve diğer gelirlerden oluşmaktadır.

2018-2020 dönemleri arasında %27,3 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 114,6 milyon TL gelir elde eden şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 38,4 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %47,9 YBBO sergileyerek 2020 yılında %36,3’lük marjıyla 41,6 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 32,9 milyon TL net karı bulunan şirketin, 2021 ilk 3 aylık dönem itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı ise 0,69x ile makul sayılabilecek noktadadır.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar