Mia Teknoloji Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 12.11.2021

Halka arz, 15,80 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 8.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 4.500.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 12.500.000 TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %32,89 olacaktır.

Mia Teknoloji A.Ş. (“Mia Teknoloji” / “Şirket”) 15 – 16 Kasım 2021 tarihlerinde 15,80 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. 8.000.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 4.500.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 12.500.000 TL nominal değerli payın halka arzı Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir. 

Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkündür.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Şirket 2006 yılında Ankara’da kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana bilgi teknolojileri; bilişim, yazılım ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren Şirket, Ankara’da Gazi Üniversitesi Tekno Plaza ve ODTÜ CoZone’da; Katar Doha’da ise QSTP’de (Qatar Science and Technology Park) faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket son dönemlerde Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vererek yapay zeka, derin öğrenme, görüntülü işleme, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi alanlarda çeşitli inovatif projeler ve yazılımlar geliştirerek Türkiye’de kamu ve özel sektörde ve uluslararası firmalarla çalışmalar yürütmektedir. Şirket’in faaliyet alanları Biyometri Teknolojileri, Trafik, Genişletilmiş (Sürükleyici) Gerçeklik ve Sağlık Teknolojileri olarak özetlenebilir. 

2018-2020 dönemleri arasında %88,5 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 86,5 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk yarısında ise 65,1 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %106,6 YBBO sergileyerek 2020 yılında %27’lik FAVÖK marjıyla 23,3 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 22,2 milyon TL net karı bulunan Şirket, 30 Haziran 2021 itibarıyla net borç/FAVÖK oranı 0,3x ile oldukça makul bir seviyededir.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar