Margün Enerji Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 20.09.2021

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (“Margün Enerji” / “Şirket”) 22 – 23 Eylül 2021 tarihlerinde 8,30 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. Tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 100.000.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) payın halka arzı borsada satış – sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir. 

Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkündür.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 31,7x olarak hesaplanmıştır. 

Şirket, enerji sektöründe faaliyet gösteren, müşterileri ve kendisi adına yenilenebilir elektrik enerjisi üretim tesisi kurulumu da yapan EPC (Mühendislik, Tedarik, Kurulum) şirketidir. Şirketin faaliyetleri yenilenebilir enerji müteahhitliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi olarak iki ana başlık altında toplanmaktadır. 

Enerji  müteahhitliği  işleri kapsamında, şirket fiili olarak yurt içinde kendi adına, yurt dışında ise müşterileri adına sıfırdan proje geliştirmekte ve anahtar teslim olarak güneş enerjisi santralleri kurmaktadır. Üretim kapsamında ise şirket 118,03 MW kurulu güce sahip 89 güneş enerjisi santraliyle faaliyetine devam etmektedir. Şirketin sahip olduğu mevcut santrallerin hiçbiri yeni YEKDEM düzenlemesi kapsamına girmemekte olup Şirket 133 dolar/MWs devlet alım garantisi kapsamında satış yapmaktadır. Şirketin bu teşvikten faydalanma süresi 2025-2030 yılları arasında tamamlanacaktır. Elektrik satışları 2020 yılı gelirlerinin %75’ini oluştururken satışların kalan %25’lik kısmı enerji müteahhitliği gelirlerinden oluşmaktadır.

Diğer taraftan, şirket 2020 yılında İtalya’da gerçekleştirmek üzere 2 adet sözleşme imzalamış ve 2021 yılında bu projelerin arazi geliştirme, teknik inceleme ve proje çalışmaları tamamlanmış olup lisanslama için İtalyan şebeke operatörlerine resmi başvurular yapılmıştır. Şirket ayrıca İspanya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa gibi batı Avrupa ülkeleri ile Amerika, Kanada ve Avusturalya’da da sıfırdan proje geliştirmek ve anahtar teslim olarak güneş enerji santralleri kurmak adına pazar araştırmaları ve proje alanları çalışmaları başlatmıştır. 

2018-2020 dönemleri arasında %151,7 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 89,2 milyon TL gelir elde eden şirket, 2021 yılının ilk yarısında ise 95,2 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %166,2 YBBO sergileyerek 2020 yılında %84,8’lik FAVÖK marjıyla 75,7 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 77,0 milyon TL net karı bulunan Şirket’in, 30.06.2021 itibarıyla net borç/FAVÖK oranı 8,5x ile yüksek bir noktadadır.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar