Manas Enerji Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 13.07.2021

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş., 13 – 14 Temmuz 2021 tarihlerinde 9,90 TL sabit fiyatla Borsa’da Satış yöntemi ile halka arz edilecektir. Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30-13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 7.800.000 TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 11,7x olarak hesaplanmıştır.

Şirket 1997 yılında kurulmuştur. Enerji ve su kaynakları yönetimi konusunda ürün ve hizmetler sunan teknoloji şirketidir. Şirket’in ana faaliyet konuları gaz, su, elektrik ve ısı sayaçlarının üretimi, test ve kalibrasyonu, bakımı, buna istinaden teknolojik hizmetler sunulması ve enerji verimliliği çözümleri geliştirilmesi, bilgi sistemleri, programlama, yazılım ve danışmanlık hizmetleri verilmesi, savunma sanayi sektörü başta olmak üzere endüstriyel alanla tasarım, Ar-Ge, ürün geliştirme, imalat ve teknoloji geliştirme hizmetleri sunulmasıdır. 2020 yıl sonu itibarıyla doğalgaz mamul satışları ve su mamul satışları, Şirket'in gelir kaynaklarının %47 ve %32’lik kısımlarını oluşturmaktadır.

2018-2020 dönemleri arasında %5,9 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla 54,0 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 12,8 milyon TL’lik hasılat yaratmıştır. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %37,6 YBBO sergileyerek %22,7’lik FAVÖK marjıyla 12,2 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 1,6 milyon TL net karı bulunan Şirket’in, 2021 ilk 3 aylık dönem itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı ise 3.42x ile oldukça yüksek bir noktadadır.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar