Koroplast Temizlik Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 18.07.2022

Koroplast Temizlik Halka Arz Dokümanları

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

Halka arz 4,68 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 24.600.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 42.200.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 66.800.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 11.700.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka açıklık oranı %38,26 olup, ek pay satışı olması halinde %44,96 olacaktır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar