Kızılbük GYO Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 27.07.2021

Halka arz, 15,80 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 60.000.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 12.000.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka açıklık oranı %25,00 olup, ek pay satışı olması halinde %30,00 olacaktır.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar