Kızılbük GYO Halka Arzı

Kızılbük GYO Halka Arzı

27.07.2021

Halka arz, 15,80 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 60.000.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 12.000.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka açıklık oranı %25,00 olup, ek pay satışı olması halinde %30,00 olacaktır

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695