Kimteks Poliüretan Halka Arzı

Kimteks Poliüretan Halka Arzı

15.04.2022

Halka arz 29,00 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 11.550.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 21.450.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 33.000.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 4.950.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka açıklık oranı %27,14 olup, ek pay satışı olması halinde %31,22 olacaktır.

Kimteks Poliüretan Halka Arz Dokümanları

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695