Kiler Holding Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 27.06.2022

Kiler Holding Halka Arz Dokümanları

Kiler Holding A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

Halka arz 7,10 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 97.500.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 19.500.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka açıklık oranı %15,00 olup, ek pay satışı olması halinde %18,00 olacaktır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar