Kiler Holding Halka Arzı

Kiler Holding Halka Arzı

27.06.2022

Halka arz 7,10 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 97.500.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 19.500.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka açıklık oranı %15,00 olup, ek pay satışı olması halinde %18,00 olacaktır.

Kiler Holding Halka Arz Dokümanları

Kiler Holding A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Finansal Göstergeler

2017

2018

2019

2020

2021

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695

Aktif Büyüklüğü (Milyon TL)

695

695

695

695

695