PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

İzdemir Enerji Halka Arzı

Halka Arz Dokümanları

İzdemir Enerji Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 04.08.2023

 

Halka arz 19,00 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 75.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 40.100.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 23.020.000 TL nominal değerli B grubu ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka açıklık oranı %20,02 olacak olup, ek pay satışı olması halinde %24,02 olacaktır.

Halka Arz Dokümanları

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

İzdemir Enerji Halka Arz Dokümanları

İzahname

Esas Sözleşme

İç Yönerge

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bağımsız Denetim Raporları ve Finansal Tablolar

Denetçi Beyanı

Bağımsız Hukukçu Raporu

Fon Kullanım Yerine İlişkin YKK

Gayrimenkul Değerleme Raporu - Rota

Makine Değerleme Raporu - Nova

İlginizi Çekebilecek Yazılar