İşbir Sentetik Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 05.11.2021

Halka arz, 11,85 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 15.500.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 10.350.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 25.850.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 5.170.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka açıklık oranı %18,27 olup, ek pay satışı olması halinde %21,92 olacaktır.

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (“İşbir Sentetik”/“Şirket”) 10 – 11 – 12 Kasım 2021 tarihlerinde 11,85 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. 15.500.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 10.350.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 25.850.000 TL nominal değerli payın halka arzı gerçekleştirilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 5.170.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri sadece Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcıların (Asgari 1.001 adet başvuru yapan yatırımcılar) taleplerini toplayacaktır.

İşbir Sentetik, 1968 yılında kurulmuştur. Şirket, plastik sektörünün alt sektörlerinden biri olan endüstriyel ambalaj ile teknik tekstil alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirket, endüstriyel ambalaj alanında esnek, orta boy, dökme yük konteynırları (FIBC veya Bigbag) üretimi, teknik tekstil alanında ise halı dokumacılığında kullanılan halıtabanı üretimi yapmaktadır. Şirket’in merkezi Balıkesir’deki fabrikasıdır. Bu merkez fabrikaya ek olarak, hepsi Balıkesir’de olmak üzere, ikisini aktif olarak kullandığı, üç ayrı fabrikası daha bulunmaktadır. Ayrıca Şirket’in bağlı ortaklarından İşbir Mewar firmasının Hindistan’da üretim yapan bir fabrikası bulunmaktadır.

2018-2020 dönemleri arasında %18,0 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 596 milyon TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk yarısında ise 470,4 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. Bu satışların yaklaşık %66’sı yurt dışı pazarlara gerçekleşmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %25,5 YBBO sergileyerek 2020 yılında %27,2’lik FAVÖK marjıyla 162,3 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 79,7 milyon TL net karı bulunan Şirket, 30 Haziran 2021 itibarıyla net borç/FAVÖK oranı 2,0x ile makul sayılabilecek bir seviyededir.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar