İmaş Makine Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 15.04.2022

İmaş Makine Halka Arz Dokümanları

İmaş Makine Sanayi A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

Halka arz 15,00 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 7.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 7.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 14.000.000 TL nominal değerli payın halka arzı ile halka açıklık oranı %37,84 olacaktır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar