Hun Yenilenebilir Enerji Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 14.02.2022

Hun Yenilenebilir Enerji Halka Arz Dokümanları

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (“Hun Yenilenebilir Enerji”/“Şirket”) 15 – 16 Şubat 2022 tarihlerinde 1,82 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. 80.000.000 TL nominal değerli B grubu pay sermaye artırımı, 50.000.000 TL nominal değerli B grubu pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 130.000.000 TL nominal değerli payın halka arzı Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Borsa İstanbul Birincil Piyasada talep toplama saatleri 10.30 – 13.00 arasıdır.

Talep toplama işlemi emir iletim kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların talep günü satış yaparak T+2’deki net artı bakiye ile başvuruda bulunabilmesi mümkündür.

Borsa İstanbul, dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emire dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla, birden fazla talep girişi avantaj sağlamayacaktır.

Şirket, 2014 yılında H26 Solar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla kurulmuş olup, Şirket’in unvanı 2021 yılında Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket’in faaliyet konusu; güneş enerjisi, hidroelektrik enerji ve biyokütle enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektriğin dağıtım ve iletim şirketlerine YEKDEM kapsamında satışıdır. Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının sahip olduğu santrallerin tamamı YEKDEM’e tabi olan yenilenebilir santrallerinden oluşmakta olup, GES’ler 58,5 MW, HES’ler 26,1 MW ve BES’ler 10,5 MW olmak üzere toplam kurulu gücü 95,1 MW’tır.

Şirket 30.09.2021 itibariyle yıllık bazda %59,7’lik büyüme ile 112,1 milyon TL ciro elde etmiştir. Aynı dönemde FAVÖK rakamı 54,7 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre sadece %2,8 büyüme göstermiştir. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık dönem itibariyle %75,8 olarak gerçekleşen FAVÖK marjı ise, 2021 yılı 9 aylık dönemde %48,8 seviyesine gerilemiştir. Şirket’in 2020 yılı 9 aylık net karı 2 milyon TL seviyesinde iken 2021 yılı 9 aylık finansallarında, bünyesine kattığı bağlı ortaklıklarına ilişkin pazarlıklı satın alım karı kaynaklı olarak, 290,7 milyon TL’ye yükselmiştir. Şirket’in 30.09.2021 itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı yaklaşık 12x olup, oldukça yüksek bir seviyededir.

İlginizi Çekebilecek Yazılar