Girişim Elektrik Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 04.08.2021

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ, 11 – 12 – 13 Ağustos 2021 tarihlerinde 17,00 TL sabit fiyattan halka arz edilecektir.

15.000.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 12.000.000 TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olup, halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 27.000.000 TL’dir. Halka arz edenlerin ayrıca 2.000.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerini toplayacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 6,9x olarak hesaplanmıştır

Şirket 1999 yılında satış-pazarlama, bayilik, temsilcilik yapmak amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu dönemde ağırlıklı olarak satış-pazarlama (distribütörlük), bayilik, temsilcilik yapmış olup, 2008 itibariyle kademeli olarak mühendislik hizmetleri, yazılım, anahtar teslim elektrik projeleri ve geniş üretim faaliyetlerini faaliyetlerine eklemiştir. Günümüzde Şirket, yurt içi ve yurt dışı özel ve kamu kuruluşları için elektriğin üretimi, iletişimi ve dağıtımı alanında, endüstriyel tesis ve ulaşım sektörü için gerekli olan altyapının oluşturulması, kullanılan elektromekanik komponentlerin üretilmesi, teknolojik çözümler geliştirilmesi, bilgi teknolojileri kullanılarak entegre proje ve yazılım geliştirilmesi alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirket bünyesinde bulunan AR-GE merkezinin aktif çalışmaları ile sürekli yeni ürünler geliştirilmekte ve seri imalata katılmaktadır.  Ayrıca merkez kampüsü içinde TÜRKAK akreditasyonuna sahip yüksek gerilim laboratuvarı da bulunmakta olup, saha testleri ve devreye alma hizmetleri verilmektedir. 2020 yıl sonu itibarıyla toplam satış gelirlerinin %35,1’ini rüzgar ve güneş enerji santrali kurulumundan elde edilen gelirler oluştururken, %26,4’ünü elektrik, iletim ve dağıtım sistemleri üretimi oluşturmuştur.

2018-2020 dönemleri arasında %56,0 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla 880 milyon TL gelir elde etmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %104,2 YBBO sergileyerek 2020 yılında %37,8’lik FAVÖK marjıyla 332,9 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 202,1 milyon TL net karı bulunan Şirket’in, 2021 ilk 3 aylık dönem itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı 0,72x olup Şirket düşük borçluluk oranına sahiptir.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar