Gen İlaç Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 14.07.2021

Gen İlaç Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, 28 - 29 - 30 Temmuz 2021 tarihlerinde 10,75 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir.

50.000.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 12.500.000 TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olup halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 62.500.000 TL’dir. Halka arz edenlerin ayrıca 6.250.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri sadece yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerini toplayacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni FD/FAVÖK karşılığı 9,1x olarak hesaplanmıştır.

Şirket 1997 yılında kurulmuştur. Şirket ender görülen hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişen fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde kullanılan ilaçların yurt dışındaki ilaç firmalarından ithal edilmesi ve Türkiye’de veya yetkili kılındığı diğer ülkelerde ruhsatlandırılması, jenerik ilaçların geliştirilmesi ve üretilmesi, üretilen jenerik ilaçların hem Türkiye hem de çeşitli ülkelerde ruhsatlandırılarak satılması, Türkiye’de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle üretimi veya ithalatı yapılamayan ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nca ithalat izni verilen reçete muhteviyatı ilaçları ithal edip satılması faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 2020 yıl sonu itibarıyla Hasta Adına İlaç Temin Programı (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilan edilen yurt dışı ilaç listesinde yer alan ve reçete bazında toplu olarak temin edilen ilaçlar) Şirket satışlarının %71,2’sini oluştururken satışların %21,4’ü İthal Ruhsatlı İlaçlar, kalan %7,4’ü ise İhraç İlaçlar, Üretim Ruhsatlı İlaçlar ve diğer satışlardan oluşmaktadır.

2018-2020 dönemleri arasında %35 YBBO ile satışlarını artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2,2 milyar TL gelir elde eden Şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 806,2 milyon TL’lik satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 dönemleri arasında %59,1 YBBO sergileyerek %11,3’lük FAVÖK marjıyla 242,3 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla 208,2 milyon TL net karı bulunan Şirket’in, 2021 ilk 3 aylık dönem itibarıyla finansal kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler dikkate alınmış Net Borç/FAVÖK oranı 0,35x ile oldukça makul bir seviyededir.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar