Gelecek Varlık Halka Arzı

Yayınlanma Tarihi: 12.10.2021

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (“Gelecek Varlık”/“Şirket”) 14 – 15 Ekim 2021 tarihlerinde 13,65 TL sabit fiyatla halka arz edilecektir. 13.200.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 8.800.000 TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 22.000.000 TL nominal değerli B grubu (imtiyazsız) pay halka arz edilecek olup halka arz edenlerin ayrıca 4.400.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Konsorsiyum üyeleri bireysel yatırımcı ve yüksek başvurulu yatırımcıların taleplerini toplayacaktır. 1.000 adet ve altı pay talebinde bulunan yatırımcılar bireysel yatırımcı; 1.001 adet ve üzeri pay talebinde bulunan yatırımcılar ise yüksek başvurulu yatırımcı kategorisinde yer alacaktır.

Belirlenen halka arz sabit fiyatının zımni PD/DD karşılığı 3,21x olarak hesaplanmıştır. 

Varlık Yönetim Şirketleri, BDDK onayı ile kurulan ve BDDK’nın faaliyet iznine bağlı olarak faaliyet gösteren, bankalar ve diğer finansal kurumların tahsili geçmiş alacaklarını satin alıp borçları yeniden yapılandırarak borçluları tekrar finansal sisteme kazandıran şirketlerdir.

Şirket 2018 yılında kurulmuş bir Varlık Yönetim Şirketi olarak bu amaçla bankalar ve finansal kurumlardan satın aldığı alacak portföylerindeki müşterilerle öncelikle sulhen/anlaşma yolu ile çözüm için iletişim kurmakta ve müşterilerin ödeme gücüne göre alternatif borç yapılandırma önerileri geliştirmektedir. Ayrıca, sulhen çözümü kısa vadede mümkün olmayan alacaklar için hukuki işlemler Türkiye çapındaki icra dairelerinde anlaşmalı hukuk büroları aracılığıyla yürütülmektedir. 

Şirket’in gelirlerinin büyük çoğunluğu faiz gelirlerinden oluşmaktadır. Şirket 2018-2020 dönemleri arasında faiz gelirlerini %9,5 YBBO ile artırarak 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 508,1 milyon TL faiz geliri elde etmiştir. 2021 yılının ilk yarısında ise  faiz gelirleri 325,8 milyon TL olarak gerçekleştirmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla 102,3 milyon TL net karı bulunan Şirket’in, 30 Haziran 2021 itibarıyla Net Borç/Özkaynak oranı 0,92x ile oldukça makul bir noktadadır.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar